Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej
224783022 / 780174664
Zadzwoń do nas!
Napisz do nas!
ursus@misja.com.pl
 • MOŻESZ NAS WESPRZEĆ WPŁACAJĄC DAROWIZNĘ NA NR. KONTA 86 1090 1056 0000 0001 3425 0474
 • 27
 • LIS

Wizyta pracowników socjalnych z Berlina w Warszawie 27-28 listopada 2014

 • 2014-11-27
Nasi goście to członkowie organizacji Arbeitgemeinschaft Berliner Wohnungslosentagesstätten, AGBW skupiającej pracowników socjalnych i wolontariuszy dziennych centrów pomocy, świetlic, udzielających podstawowego wsparcia osobom pozbawionym dachu nad głową: wydają posiłki, zapewniają możliwość umycia się, zdobycia informacji itd. Wśród ich klientów znajduje ...
 • 27
 • LIS

Spółdzielnia socjalna „Piękne Miejsce”

 • 2014-11-27
    Spółdzielnia socjalna „Piękne Miejsce” została utworzona przez dwie organizacje – Kamiliańską Misję Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenie „Azaliowa”. Głównym celem spółdzielni jest stworzenie miejsc pracy dla podopiecznych obu organizacji, którzy w wyniku okoliczności życiowych wycofali się z życia społecznego. Działania spółdziel...
 • 06
 • LIS

Pytania o bezdomność do kandydatów na Prezydenta Warszawy i do Rady Warszawy

 • 2014-11-06
W kwestionariuszach kierowanych do osób starających się o wybór do Rady Warszawy i na urząd Prezydenta Warszawy przygotowanych przez Stowarzyszenie 61, we współpracy z organizacjami pozarządowymi i ekspertami, pojawiły się dwa pytania dotyczące miejskiej polityki wobec bezdomności. W m.st. Warszawa polityka społeczna wobec bezdomności jest zadaniem ogólnomiejski...
 • 05
 • LIS

Zapis konferencji FEANTSA w Bergamo w języku polskim

 • 2014-11-05
23-25 października 2014 r. odbyła się FEANTSA Annual Policy Conference w Bergamo. Uczestniczyła w niej rekordowa liczba interesariuszy z całego świata – ponad 450 osób. Uczestnicy zgodzili się, że bezdomność to problem, który można rozwiązać, znane są dobre praktyki o skuteczności potwierdzonej doświadczeniem i badaniami. Wśród nich znajduje się podejści...
 • 31
 • PAŹ

To już ponad pięć lat, jak nie ma z nami Ojca Bogusława.

 • 2014-10-31
W naszych sercach i działaniach jest z nami codziennie. W uszach ciągle słyszymy Jego głos. Zerka na nas z wielu zdjęć rozwieszonych na ścianach Pensjonatu Socjalnego „Św. Łazarza”. Przy każdej trudności wzdychamy do Niego z prośbą o radę i pomoc. Przy świętowaniu sukcesu zawsze ktoś wspomni, że Ojciec byłby dumny i cieszyłby się razem z nami. Wiele osób...
 • 25
 • PAŹ

V Seminarium Interesariuszy Bezdomności w Ostrołęce 31 października 2014

 • 2014-10-25
Seminarium Mazowieckich Interesariuszy Bezdomności pt. „Kierunki rozwoju pomocy lokalnej: system drabinkowy vs oparty o mieszkalnictwo” odbyło się w Ostrołęce. Seminarium było poświęcone kierunkom rozwoju lokalnych systemów polityki społecznej wobec bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego. Interesariusze poznali lokalny system pomocy oraz zastanawiali s...
 • 21
 • PAŹ

Debata w Pracowni Duży Pokój

 • 2014-10-21
Na zaproszenie redakcji magazynu „Kontakt” z okazji premiery 25 numeru kwartalnika Kontakt pod tytułem: „Niemoc pomocy” i przedstawiciele Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej uczestniczyli w debacie.   Adriana Porowska pracownik socjalny, dyrektor Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, prowadząca placówki i projekty wspierające ludzi w kryzysi...
 • 21
 • PAŹ

„URSUS” – Pismo bezpłatne Stowarzyszenia Obywatelskiego

 • 2014-10-21
W bezpłatnym piśmie wydawanym przez Stowarzyszenie Obywatelskie w Ursusie zamieszony został artykuł o Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej. Znajdziemy w nim informację o idei i celach jakie przyświecają pracownikom Misji.
 • 17
 • PAŹ

Podsumowanie ESODU - raport delegacji polskiej

 • 2014-10-17
W dniach 22-24 września w Brukseli odbyły się trzynaste Europejskie Spotkania Osób Doświadczających Ubóstwa. Polskę reprezentowała delegacja w składzie: Piotr Busz – Stowarzyszenie „Antidotum” Kazimierz Waślicki – Armia Zbawienia Marian Legart vel Legar – Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej Janusz Maciejowski – Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej ...
 • 06
 • PAŹ

www.czynajpierwmieszkanie.pl

 • 2014-10-06
Od początku października działa pierwsza w Polsce strona poświęcona idei "Najpierw mieszkanie", której dał początek program "Housing First" dr Sama Tsemberisa z organizacji Pathways to Housing z Nowego Jorku. Na stronie sukcesywnie pojawiają się materiały opisujące program oraz kontekst na jaki trafia w naszym kraju. W listopadzie pojawi się publikacja e...
 • 06
 • PAŹ

Wizyty studyjne i konferencja badawcza EOH w Warszawie

 • 2014-10-06
We wrześniu 2014 roku odbyła się Warszawie Międzynarodowa Konferencja Badawcza Europejskiego Obserwatorium Bezdomności FEANTSA pt. "Homelessness in Times of Crisis", której Misja była partnerem. Pracownicy Misji brali udział w przedsięwzięciu jako organizatorzy wizyt studyjnych, prezentujący oraz słuchacze. W konferencji uczestniczyło ponad sto osób, w tym ...
 • 30
 • WRZ

Krajowy program przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu 2020

 • 2014-09-30
12 sierpnia 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji”. Misja brała udział w późnej fazie konsultacji programu (pierwsza połowa 2014 roku) za pośrednictwem Polskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu. Wszystkie uwagi zgłoszone przez Misj...
 • 24
 • WRZ

W Ursusie upamiętniono Ojca Bogusława Palecznego.

 • 2014-09-24
W dzielnicy w której prowadzony jest Pensjonat Socjalny „Św. Łazarz”, Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej u zbiegu ulic: Keniga, Warszawskiej i Orłów Piastowskich uroczyście nadano imię rondu. Otrzymało ono imię założyciela Misji-Ojca Bogusława Palecznego. Z tej okazji po uroczystej Mszy Świętej w kościele Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ul. Wojciecho...
 • 22
 • WRZ

Uroczystość nadania imienia rondu: o. Bogusława Palecznego

 • 2014-09-22
Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej zapraszają na uroczystość nadania imienia rondu: o. Bogusława Palecznego u zbiegu ulic: Keniga, Warszawskiej i Orłów Piastowskich 23 września 2014r. w programie: 12.00 Uroczysta Msza św. Kościół Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ul. Wojciechowskiego 32 przemówienia...
 • 13
 • WRZ

Apel w obronie niezależności węgierskich ngo

 • 2014-09-13
Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej przyłącza się do apelu w obronie niezależności węgierskich organizacji pozarządowych z dnia 17 września 2014. Więcej informacji o apelu i popierających go instytucji Treść: Jean-Claude Juncker, Przewodniczący Komisji Europejskiej Martin Schulz, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Herman Van Rompuy, dot...
 • 13
 • WRZ

Spotkanie z kandydatem na Prezydenta Warszawy Piotrem Guziałem

 • 2014-09-13
11 września w Pensjonacie Socjalnym "Św. Łazarz" z inicjatywy Andrzeja Mucharskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych i ludzi działających na rzecz osób bezdomnych z burmistrzem Ursynowa Piotrem Guziałem, liderem Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej, który kandyduje w wyborach na prezydenta Warszawy. Tematem spotkania była przede ...
 • 13
 • WRZ

Lato w Pensjonacie „Św. Łazarz”

 • 2014-09-13
Wielu osobom wydawać by się mogło, że lato to najlżejsza pora roku dla osób w kryzysie bezdomności. W końcu bez obawy przed zamarznięciem mogliby przespać się na ławce w parku czy altance działkowej. W tym czasie schroniska i noclegownie powinny świecić pustkami. Dla osób których dotyka problem bezdomności pora roku nie ma znaczenia. Czy to zima, czy lato...
 • 25
 • SIE

„Św. Łazarz” – krótki film o nadziei

 • 2014-08-25
                                                        - Widziałam ten statek kątem oka na podwórku, wiedziałam że tu są bezdomni, ale nie wiedziałam, co tak naprawdę tutaj się znajduje. Chciałam to poznać, przyszłam robić zdjęcia… - zaczyna swoją opowieść o pomyśle na film dyplomowy Katarzyna Miszczak, autorka filmu „Św. Łazarz”. To film o Pensjonacie Socj...
 • 13
 • SIE

Film Katarzyny Miszczak o Pensjonacie Socjalnym "Św. Łazarz"

 • 2014-08-13
http://vimeo.com/100110523 Film zrealizowany jako dyplom magisterski na wydziale Sztuki Mediów, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, pod opieką prof. Grzegorza Kowalskiego oraz as. mgr Łukasza Koseli i dr Tomasa Rafy w Pracowni Przestrzeni Audiowizualnej. Konsultacja udźwiękowienia - mgr Agata Chodyra w ramach Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej...