Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej
224783022 / 780174664
Zadzwoń do nas!
Napisz do nas!
ursus@misja.com.pl
 • MOŻESZ NAS WESPRZEĆ WPŁACAJĄC DAROWIZNĘ NA NR. KONTA 86 1090 1056 0000 0001 3425 0474
 • 14
 • STY

Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemów Bezdomności otrzymała odpowiedź z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

 • 2015-01-14
W piśmie tym możemy przeczytać iż przedstawiciele poszczególnych resortów wskazali na problemy i trudności w związku ze zniesieniem obowiązku meldunkowego a co za tym idzie rekomendują pozostawienie go w takim kształcie, jak funkcjonuje on obecnie.  Myślę że jest to o tyle istotna informacja iż dotychczas na pytania na temat osób bezdomnych nieubezpieczonyc...
 • 25
 • GRU

Święta w Misji

 • 2014-12-25
Coroczna kolacja wigilijna organizowana w Pensjonacie Socjalnym „Św. Łazarza” przygotowana dla mieszkańców placówki ale także dla byłych podopiecznych Misji oraz osób które samotnie spędzają święta przebiegła w sympatycznej atmosferze, przepełniona była miłością i wzajemną wdzięcznością. Składamy wielkie podziękowania dla wszystkich którzy przyczynili się do pr...
 • 23
 • GRU

Spotkanie opłatkowe

 • 2014-12-23
    W poniedziałek w Misji odbyło się spotkanie opłatkowe pracowników KMPS i mieszkańców MIESZKAŃ TRENINGOWYCH. Jak co roku była to okazja to spotkania , uściskania się i pożyczenia sobie wzajemnie samych szczęśliwych chwil w nadchodzącym Nowym Roku. Zawsze się wydaje, że kiedyś było lepiej. To niekoniecznie prawda, bo nie umiemy doce...
 • 23
 • GRU

„Z nieba wysokiego Bóg zstąpił na ziemię”

 • 2014-12-23
Za kilka dni skończy się okres Adwentu i wszyscy zasiądziemy do wigilijnego stołu, aby podzielić się opłatkiem i złożyć sobie najlepsze życzenia z okazji narodzenia się Boga w ludzkim ciele. Z nieba wysokiego Bóg zstąpi na ziemię, aby dokonać naszego zbawienia i otworzyć nam niebo. Jezus Chrystus, jako Bóg Człowiek narodzi się w ubogiej betlejemskiej staje...
 • 23
 • GRU

Wspólne stanowiska Misji i Federacji.

 • 2014-12-23
Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności wystąpiła z trzema zapytaniami do instytucji rządowych. Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej przyłącza się do apelu federacji w pełni popierając te stanowiska. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią i bardzo prosimy o ich dalsze udostępnianie. 1. Zapytanie do MSW w sprawie likwidacji zamel...
 • 23
 • GRU

WRO wystąpiła do MPiPS z prośbą o wyjaśnienie dlaczego organizacje pozarządowe wydające posiłki osobom bezdomnym zostały pozbawione możliwości korzystania z żywności rozdzielanej w ramach programu FEAD przez banki Żywności.

 • 2014-12-23
Warszawa, 01.12.2014   Sz.Pan Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej   Rada Opiekuńcza dla Osób Bezdomnych zrzesza warszawskie organizacje pozarządowe zajmujące się problemem bezdomności. Zwracamy się do Pana, Panie Ministrze o pilne wyjaśnienie, dlaczego organizacje pozarządowe prowadzące kuchnie dla bezdomny...
 • 23
 • GRU

Spotkanie ze studentami UKSW

 • 2014-12-23
Na zaproszenie dr hab. Joanna Truszkowskiej odbyło się spotkanie ze studentami pracy socjalnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego . Dyrektor KMPS poprowadziła spotkanie w którym poruszyła temat definiowania i skali bezdomności oraz możliwości wspierania osób w kryzysie bezdomności. Szczegółowo omówiona również została idea programu Najpierw Mieszkan...
 • 28
 • LIS

"Najpierw mieszkanie - materiały źródłowe" - publikacja elektroniczna

 • 2014-11-28
Jak program "Najpierw mieszkanie" opisuje jego twórca dr Sam Tsemberis z Pathways to Housing? Jak postrzegają go europejscy badacze bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego? Jakie powstały wersje programu na świecie? Publikacja elektroniczna "Najpierw mieszkanie - materiały źródłowe" Publikacja powstała w ramach projektu "Najpierw mieszkanie - rzecznict...
 • 27
 • LIS

Wizyta pracowników socjalnych z Berlina w Warszawie 27-28 listopada 2014

 • 2014-11-27
Nasi goście to członkowie organizacji Arbeitgemeinschaft Berliner Wohnungslosentagesstätten, AGBW skupiającej pracowników socjalnych i wolontariuszy dziennych centrów pomocy, świetlic, udzielających podstawowego wsparcia osobom pozbawionym dachu nad głową: wydają posiłki, zapewniają możliwość umycia się, zdobycia informacji itd. Wśród ich klientów znajduje ...
 • 27
 • LIS

Spółdzielnia socjalna „Piękne Miejsce”

 • 2014-11-27
    Spółdzielnia socjalna „Piękne Miejsce” została utworzona przez dwie organizacje – Kamiliańską Misję Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenie „Azaliowa”. Głównym celem spółdzielni jest stworzenie miejsc pracy dla podopiecznych obu organizacji, którzy w wyniku okoliczności życiowych wycofali się z życia społecznego. Działania spółdziel...
 • 06
 • LIS

Pytania o bezdomność do kandydatów na Prezydenta Warszawy i do Rady Warszawy

 • 2014-11-06
W kwestionariuszach kierowanych do osób starających się o wybór do Rady Warszawy i na urząd Prezydenta Warszawy przygotowanych przez Stowarzyszenie 61, we współpracy z organizacjami pozarządowymi i ekspertami, pojawiły się dwa pytania dotyczące miejskiej polityki wobec bezdomności. W m.st. Warszawa polityka społeczna wobec bezdomności jest zadaniem ogólnomiejski...
 • 05
 • LIS

Zapis konferencji FEANTSA w Bergamo w języku polskim

 • 2014-11-05
23-25 października 2014 r. odbyła się FEANTSA Annual Policy Conference w Bergamo. Uczestniczyła w niej rekordowa liczba interesariuszy z całego świata – ponad 450 osób. Uczestnicy zgodzili się, że bezdomność to problem, który można rozwiązać, znane są dobre praktyki o skuteczności potwierdzonej doświadczeniem i badaniami. Wśród nich znajduje się podejści...
 • 31
 • PAŹ

To już ponad pięć lat, jak nie ma z nami Ojca Bogusława.

 • 2014-10-31
W naszych sercach i działaniach jest z nami codziennie. W uszach ciągle słyszymy Jego głos. Zerka na nas z wielu zdjęć rozwieszonych na ścianach Pensjonatu Socjalnego „Św. Łazarza”. Przy każdej trudności wzdychamy do Niego z prośbą o radę i pomoc. Przy świętowaniu sukcesu zawsze ktoś wspomni, że Ojciec byłby dumny i cieszyłby się razem z nami. Wiele osób...
 • 25
 • PAŹ

V Seminarium Interesariuszy Bezdomności w Ostrołęce 31 października 2014

 • 2014-10-25
Seminarium Mazowieckich Interesariuszy Bezdomności pt. „Kierunki rozwoju pomocy lokalnej: system drabinkowy vs oparty o mieszkalnictwo” odbyło się w Ostrołęce. Seminarium było poświęcone kierunkom rozwoju lokalnych systemów polityki społecznej wobec bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego. Interesariusze poznali lokalny system pomocy oraz zastanawiali s...
 • 21
 • PAŹ

Debata w Pracowni Duży Pokój

 • 2014-10-21
Na zaproszenie redakcji magazynu „Kontakt” z okazji premiery 25 numeru kwartalnika Kontakt pod tytułem: „Niemoc pomocy” i przedstawiciele Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej uczestniczyli w debacie.   Adriana Porowska pracownik socjalny, dyrektor Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, prowadząca placówki i projekty wspierające ludzi w kryzysi...
 • 21
 • PAŹ

„URSUS” – Pismo bezpłatne Stowarzyszenia Obywatelskiego

 • 2014-10-21
W bezpłatnym piśmie wydawanym przez Stowarzyszenie Obywatelskie w Ursusie zamieszony został artykuł o Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej. Znajdziemy w nim informację o idei i celach jakie przyświecają pracownikom Misji.
 • 17
 • PAŹ

Podsumowanie ESODU - raport delegacji polskiej

 • 2014-10-17
W dniach 22-24 września w Brukseli odbyły się trzynaste Europejskie Spotkania Osób Doświadczających Ubóstwa. Polskę reprezentowała delegacja w składzie: Piotr Busz – Stowarzyszenie „Antidotum” Kazimierz Waślicki – Armia Zbawienia Marian Legart vel Legar – Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej Janusz Maciejowski – Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej ...
 • 06
 • PAŹ

www.czynajpierwmieszkanie.pl

 • 2014-10-06
Od początku października działa pierwsza w Polsce strona poświęcona idei "Najpierw mieszkanie", której dał początek program "Housing First" dr Sama Tsemberisa z organizacji Pathways to Housing z Nowego Jorku. Na stronie sukcesywnie pojawiają się materiały opisujące program oraz kontekst na jaki trafia w naszym kraju. W listopadzie pojawi się publikacja e...
 • 06
 • PAŹ

Wizyty studyjne i konferencja badawcza EOH w Warszawie

 • 2014-10-06
We wrześniu 2014 roku odbyła się Warszawie Międzynarodowa Konferencja Badawcza Europejskiego Obserwatorium Bezdomności FEANTSA pt. "Homelessness in Times of Crisis", której Misja była partnerem. Pracownicy Misji brali udział w przedsięwzięciu jako organizatorzy wizyt studyjnych, prezentujący oraz słuchacze. W konferencji uczestniczyło ponad sto osób, w tym ...
 • 30
 • WRZ

Krajowy program przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu 2020

 • 2014-09-30
12 sierpnia 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji”. Misja brała udział w późnej fazie konsultacji programu (pierwsza połowa 2014 roku) za pośrednictwem Polskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu. Wszystkie uwagi zgłoszone przez Misj...