Historia

Historia Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej

Ojciec Bogusław Paleczny - kamilianin - od grudnia 1989 r., jeszcze jako student Warszawskiego Seminarium Metropolitarnego pomagał osobom bezdomnym przebywającym na Dw. Centralnym w Warszawie. Wiosną 1991 r. za zgodą władz zakonnych o. Paleczny powołuje Kamiliańską Misję Pomocy Społecznej (KMPS) działającą w ramach i strukturach Zakonu Ojców Kamilianów. Działalność rozpoczyna się od dowożenia gorących posiłków, wydawanych bezdomnym przy Dw. Centralnym. Służyły do tego samochód terenowy UAZ i kuchnia polowa przekazane nieodpłatnie przez Wojsko Polskie.

W tym też czasie Polskie Koleje Państwowe użyczyły pomieszczenie przy peronie WKD, gdzie po gruntownym remoncie i zakupie sprzętu powstał Punkt Pomocy Medycznej "Św. Kamil". Od 1 grudnia 1991 r. zatrudniono jedną pielęgniarkę i dwóch lekarzy wolontariuszy. Punkt został wpisany do rejestru placówek Służby Zdrowia. Działalność finansowana była wtedy ze zbiórek pieniężnych pod Kościołami a w 1992 r. KMPS otrzymała pierwsze dofinansowanie od Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy. Od początku działań Misji przewijało się wielu wolontariuszy - lekarze, osoby pomagające wydawać posiłki, osoby pomagające przy zbieraniu pieniędzy pod kościołami. Na samym początku pomagało w tym Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości a od grudnia 1992 r. Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Maryji. Sakrament Pokuty szafowany był już tradycyjnie przez Zgromadzenie Księży Misjonarzy z Kościoła Św. Krzyża w Warszawie. 21 maja 1994 r. diakon Bogusław Paleczny otrzymuje z rąk J.E. Ks. Kardynała Józefa Glempa Święcenia Kapłańskie. Następnie wolą o. Prowincjała Zakonu Ojców Kamilianów kontynuuje kierowanie KMPS. Nakładem dużych starań u władz Gminy Warszawa Centrum oraz znacznych środków finansowych wyłożonych głównie przez Misję, 15 marca 1996 r. zostaje poświęcony przez J.E. Ks. Biskupa Władysława Miziołka Bar Charytatywny "Św. Marta". W funkcjonowanie Baru włączyło się kilka Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. W październiku 1997 r. zostaje powołana nowa placówka KMPS tj. Biuro Pracowników Socjalnych Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, zatrudniające pracownika socjalnego na pełny etat i wolontariuszy. Biuro to miało za zadanie rozwiązywanie problemów ludzi bezdomnych związanych z załatwianiem spraw urzędowych. Na jesieni 2001 r. Biuro zaprzestało funkcjonowania w wyniku reorganizacji Misji. Wiosną 1998 r. powstaje we współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Orionistek Pensjonat Socjalny "Nazaret" w Otwocku przy ulicy Słowackiego. Przebywało w nim od 10 do 15 kobiet i kilkoro dzieci. Ze środków Misji przeprowadzony był gruntowny remont - wyposażono łazienki kuchnie i pokoje oraz zakupiono samochód. W kwietniu 2001 r. Zgromadzenie Sióstr Orionistek zadecydowało o samodzielnym funkcjonowaniu Pensjonatu "Nazaret". Pomimo to był on nadal utrzymywany przez KMPS aż do końca 2001 r. Od sierpnia 1998 r. ZPC Ursus w Warszawie wynajmuje Misji budynek przy ulicy Traktorzystów 26. A w lipcu 1999 r. budynek ten wraz z drugim został zakupiony przez Zakon Ojców Kamilianów. W posesji tej powstaje Pensjonat Socjalny "Św. Łazarz" dla bezdomnych mężczyzn. Obecnie przebywa w nim około100 osób bezdomnych. Nadal przeprowadzany jest remont w który zaangażowani są pensjonariusze ośrodka. W maju 1999 r. Ks. Prałat Tadeusz Uszyński proboszcz Parafii Św. Andrzeja Apostoła przy ul.Chłodnej w Warszawie użycza Misji pomieszczenie w budynku parafialnym. We wrześniu tego samego roku zostaje otwarty Gabinet Stomatologiczny "Św. Łukasz", oczywiście dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych. Gabinet funkcjonował dzięki zaangażowaniu wolontariuszy - lekarzy dentystów. Gabinet przyjmował od 30 do 40 pacjentów tygodniowo. Dzięki nowoczesnej aparaturze świadczył wysokiej jakości nieodpłatnie usługi stomatologiczne. W styczniu 2002 r. po nagłej śmierci Ks. Prałata Tadeusza Uszyńskiego nowo mianowany Ks. Proboszcz nakazał Misji opuścić teren parafii. Pensjonat socjalny „Św. Łazarz” w Ursusie jest jedną z najlepszych tego typu placówek w Polsce co zgodnie potwierdzają podopieczni, urzędnicy oraz odwiedzający nas dziennikarze. Jesienią 2006 rozpoczęła się budowa jachtu pełnomorskiego BM-57. Budowa ta trwać będzie jeszcze kilka lat szacujemy że za kolo 3 lata jacht będzie wodowany. Fundusze na budowę jachtu pochodzą od sponsorów w pracach uczestniczą nasi podopieczni którzy w ten sposób uzysku janowe umiejętności lub odświeżają dawne certyfikaty. W pracach nad budową szkunera uczestniczyło do tej pory około 30 osób. Niestety z przyczyn od nas niezależnych musieliśmy zamknąć Bar Charytatywny „Św. Marta”.  Działał on do końca września. Pałac Kultury i Nauki nie zgodził się na dalszą dzierżawę gruntu ze względu na opracowany nowy plan zagospodarowania przestrzeni co za tym idzie przebudowanie ulicy Emilii Plater. Wsparcie żywnościowe, ludzie bezdomni uzyskują na terenie Pensjonatu. Przez okres zimowy przygotowane przez nas ciepłe posiłki, straż miejska rozdziela pośród osób ubogich mieszkających na terenie Warszawy. Ponadto zmuszeni zostaliśmy z końcem listopada 2009 także do zamknięcia Punktu Pomocy Medycznej „Św. Kamil” przy Dw. WKD Śródmieście. Nowelizacja ustawy z 2004 roku zablokowała możliwość finansowania placówek medycznych nie będących ZOZ-em lub NZOZ-em. Poinformowano „misję” że po środki finansowe może zwrócić się do NFZ-tu. Ze względu na warunki naszej placówki rejestracja jej  nie była możliwa ze względów formalno-prawnych, a co za tym idzie nie możliwy jest kontrakt z NFZ. Nadal trwają prace remontowo-budowlane związane z drugim budynkiem przy ul.Traktorzystów 24 gdzie zgodnie z wolą naszego założyciela chcemy zorganizować opiekę przed i po szpitalną dla osób bezdomnych. Ojciec Bogusław Paleczny zakończył ziemskie życie 2 czerwca 2009. O. Arkadiusz Nowak – Prowincjał Zakonu Posługujących Chorym- Ojcowie Kamilianie na nowego Pełnomocnika Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, wyznaczył wieloletniego współpracownika o. Bogusława Palecznego, Adrianę Porowską. Z ramienia Zakonu OO Kamilianów opiekę nad Misją sprawuje o. Hubert Bieniek.

Na bazie materiału opracowanego przez o. Bogusława Palecznego aktualizację wprowadziła Pełnomocnik KMPS Adriana Porowska