Streetworking

Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej do 30.11.2022r. prowadziła regularny streetworking w Ursusie, Włochach i na Ochocie.

Patrol dwuosobowy: pracownik socjalny oraz streetworker dociera do miejsc niemieszkalnych. Przebywające tam osoby bezdomne informowane są o możliwych formach pomocy instytucjonalnej. Streetworkerzy udzielają również pomocy żywnościowej, pomagają nawiązać życzliwe relacje osób bezdomnych z instytucjami pomocowymi.

Streetworkerzy Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej to nie tylko ludzie wykonujący pracę socjalną w trudnych warunkach. To przede wszystkim ludzie zdeterminowani, aby skutecznie pomóc tym bezdomnym, którzy sami nie potrafią poradzić sobie z szukaniem właściwej drogi do zmiany swojego losu. Pomagają nie tylko w załatwianiu spraw urzędowych, ale niosą także pocieszenie i nadzieję, tak bardzo potrzebne ludziom, którzy znaleźli się poza marginesem społeczeństwa.

Streetworkerzy pracujący u podstaw, w miejscach przebywania osób bezdomnych nie ingerują, nie pouczają lecz starają się doprowadzać do poprawy sytuacji osób bezdomnych, niejako na ich własnych warunkach.

Bacznie obserwują, wchodzą w interakcje i wyciągają wnioski, które stają się merytoryczną podstawą do działań Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej. Są oczami organizacji pomocowych tam gdzie wzrok pracowników biurowych nie sięga. Nie oznacza to jednak, iż pozostali pracownicy Misji nie mają kontaktu z niemieszkalnymi lokalizacjami i przebywającymi tam ludźmi. Każdy pracownik Misji, zazwyczaj pracujący na terenie pensjonatu co jakiś czas towarzyszy streetworkerom w pracy, aby jeszcze lepiej zrozumieć środowisko, z którego niejednokrotnie wywodzą się pensjonariusze.

Uważamy, że streetworking jest bardzo istotnym elementem działań pomocowych świadczonych na rzecz osób bezdomnych.

Dzięki informacjom zdobywanym przez streetworkerów KMPS opracowano raporty i analizy będące podstawą do kolejnych przedsięwzięć.