Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej
224783022 / 780174664
Zadzwoń do nas!
Napisz do nas!
ursus@misja.com.pl
 • MOŻESZ NAS WESPRZEĆ WPŁACAJĄC DAROWIZNĘ NA NR. KONTA 86 1090 1056 0000 0001 3425 0474
 • 01
 • MAR

Reportaż TVN Uwaga - bezdomność po polsku.

 • 2013-03-01
Zapraszamy do obejrzenia kilkunastominutowego materiału zrealizowanego przez ekipę TVN Uwaga. Reportaż opowiada od akcji liczenia bezdomnych i pokazuje mieszkania treningowe Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej. http://uwaga.tvn.pl/63936,wideo,412459,bezdomnosc_po_polsku,bezdomnosc_po_polsku,reportaz.html
 • 13
 • LUT

"Akceptacja kluczem do zmiany" - ile kosztuje mieszkanie na ulicy?

 • 2013-02-13
Akceptacja kluczem do zmiany. Streetworking w Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej.  Warszawskie organizacje pozarządowe udzielające pomocy z tytułu bezdomności, także samorządowe ośrodki pomocy społecznej i służby utrzymujące porządek publiczny min. policja i straż miejska oraz instytucje opieki zdrowotnej od lat sygnalizują pojawianie się wśró...
 • 29
 • STY

Jak zamarza człowiek bezdomny?

 • 2013-01-29
Jak zamarza człowiek bezdomny? [caption id="attachment_699" align="alignleft" width="377"] Jak zamarza człowiek bezdomny?[/caption] Kilka dni temu polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opublikowało na swojej stronie internetowej apel o większą rozwagę podczas mrozów, które panują obecnie w Polsce. Podkreślenia wymagają przerażające statystyki. ...
 • 25
 • STY

Dworzec PKP w Płocku udostępniony bezdomnym.

 • 2013-01-25
Dworzec PKP w Płocku udostępniony bezdomnym.   [caption id="attachment_690" align="alignleft" width="151"] Bezdomni na dworcu[/caption] Podczas gdy w Warszawie trwa spór o dożywianie bezdomnych ludzi na dworcu, prezydent Płocka Andrzej Nowakowski podjął decyzję o udostępnieniu osobom bezdomnym miejsc na dworcu kolejowym ze względu na panujące ...
 • 25
 • STY

Strategia Rzecznictwa KMPS - wiedza, współpraca, przejrzystość

 • 2013-01-25
  Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej jest niezależną instytucją działającą w strukturach Zakonu Ojców Kamilianów. Prowadzi działalność pożytku publicznego i od 2011 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. Jest reprezentowana jednoosobowo przez Dyrektora posiadającego pełnomocnictwo Prowincjała Zakonu Kamilianów. Misja i sposób działania ...
 • 25
 • STY

Jeden procent podatku za rok 2012

 • 2013-01-25
Moi drodzy! Jeżeli czytacie Państwo ten wpis to znaczy, że kwestia bezdomności i pomocy bezdomnym nie jest Wam obojętna. To bardzo dobrze :) Cieszymy się niezmiernie, że nie jesteśmy osamotnieni w działaniach na rzecz przeciwdziałania bezdomności i pomagania ludziom, którzy z różnych powodów obecnie są bezdomni. To znaczy, że macie serce i patrzyci...
 • 25
 • STY

Debaty Jana Nowaka Jeziorańskiego

 • 2013-01-25
[caption id="attachment_656" align="aligncenter" width="558"] Debaty Jana Nowaka Jeziorańskiego[/caption] Dzisiaj proponujemy Państwu lekturę Debat Jana Nowaka Jeziorańskiego. Tematem tej publikacji są bardzo konkretne rozmowy o wartościach: Godność, wolność, sprawiedliwość. Jan Nowak-Jeziorański to bohater, który zwyciężył za życia bo nie potr...
 • 25
 • STY

Nagroda Przyjaznego Brzegu

 • 2013-01-25
            Miło nam niezmiernie, iż otrzymaliśmy nominację do Nagrody Przyjaznego Brzegu - konkursu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze we współdziałaniu z Polskim Związkiem Żeglarskim i innymi partnerami, pod Honorowym Patronatem Ministra Sportu i Turystyki. Celem nagrody  ...
 • 15
 • GRU

Pierwsze Seminarium Mazowieckich Interesariuszy Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego

 • 2012-12-15
Pierwsze Seminarium Mazowieckich Interesariuszy Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego możemy uznać za udane. Już sama lista gości świadczy o dużym zainteresowaniu współpracą i wymianą doświadczeń w województwie Mazowieckim. Poza organizatorami, czyli  Kamiliańską Misją Pomocy Społecznej i Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, w spotkaniu uczestni...
 • 12
 • GRU

O mieszkaniach treningowych dla bezdomnych pisze Głos Stolicy

 • 2012-12-12
Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej prowadzi mieszkania treningowe dla osób bezdomnych. Pisze o tym Głos Stolicy. Załączamy PDF tego wydania gazety. Artykuł o mieszkaniach treningowych znajdą Państwo na stronie 1 i 2. [caption id="attachment_519" align="aligncenter" width="300"] Mieszkania treningowe dla bezdomnych[/caption]
 • 11
 • GRU

Uroczystość Narodzenia Pańskiego AD 2012

 • 2012-12-11
Przeżywamy Rok Wiary ogłoszony przez Ojca Świętego Benedykta XVI. Dlatego z miłością i ufnością kierujemy nasze myśli i serca do betlejemskiej szopki w której Jezus Chrystus rodzi się jako Bóg-Zbawiciel każdego z nas. On dla naszego zbawienia przyjmuje ludzką naturę po to, aby wyzwolić nas z niewoli grzechu. Jezus rodząc się jako Bóg-Człowiek przynosi nam...
 • 11
 • GRU

Misja uczestniczy w pracach Komisji Dialogu Społecznego ds. Bezdomności

 • 2012-12-11
Warszawska Rada Opiekuńcza dla Bezdomnych powstała w 1991 roku. To najstarsza w Polsce miejska platforma organizacji pozarządowych zajmujących się bezdomnością. Skupia ludzi pracujących w organizacjach prowadzących różnorodne działania na rzecz ludzi bezdomnych, przebywających w Warszawie i okolicznych gminach.   Więcej informacji na oficj...
 • 11
 • GRU

Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej jest członkiem Feantsa

 • 2012-12-11
Europejska Federacja Krajowych Organizacji  Pracujących na rzecz Bezdomnych została założona w 1989 jako europejska organizacja pozarządowa. Skrót FEANTSA pochodzi od nazwy francuskiej (Fédération Européenne d'Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri). Około 100 członków organizacji pochodzi z 30 państw europejskich, w tym  wszystkich 27 członk...
 • 11
 • GRU

Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej jest członkiem EAPN Polska

 • 2012-12-11
Celem Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu jest m.in. monitorowanie i recenzowanie działań zadań państwa w sferze walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz współkształtowanie polityki społecznej w tym zakresie na poziomie ogólnopolskim oraz europejskim. EAPN  monitoruje polską i europejską politykę społeczną, organizuje s...
 • 11
 • GRU

 • 2012-12-11
Działania i postulaty misji względem kształtu polityki społecznej wobec bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego są jawne. Stanowiska przedstawiane decydentom są dostępne każdemu obywatelowi za pośrednictwem strony internetowej. Zabiegi Misji o wprowadzenie zmiany są realizowane przede wszystkim na forum platform współpracy i porozumień instytucji, podczas konfe...
 • 11
 • GRU

 • 2012-12-11
Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe to zjawisko, którego okiełznanie wymaga zaangażowania wielu instytucji działających w ramach różnych sektorów i różnych sfer problemowych. Ich współpraca jest warunkiem koniecznym dla jakiejkolwiek zmiany w polityce społecznej. Dlatego KMPS stara się budować współpracę z interesariuszami problemu. Współpraca material...
 • 11
 • GRU

 • 2012-12-11
Podstawą dla tworzenia polityki społecznej musi być wiedza, rzetelna znajomość zjawiska społecznego, w kształtowaniu realiów którego KMPS chce uczestniczyć. Zabiegając o zmianę, musimy mieć do tego podstawę w wiedzy. Misja prowadzi badania nad różnymi wymiarami bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego w sferach związanych z kierunkami działania i celami orga...
 • 11
 • GRU

Spotkanie pierwsze 25.01.2011 - planowanie kampanii

 • 2012-12-11
Spotkanie pierwsze PDF