Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej
224783022 / 780174664
Zadzwoń do nas!
Napisz do nas!
ursus@misja.com.pl
 • MOŻESZ NAS WESPRZEĆ WPŁACAJĄC DAROWIZNĘ NA NR. KONTA 86 1090 1056 0000 0001 3425 0474
 • 11
 • GRU

Misja uczestniczy w pracach Komisji Dialogu Społecznego ds. Bezdomności

 • 2012-12-11
Warszawska Rada Opiekuńcza dla Bezdomnych powstała w 1991 roku. To najstarsza w Polsce miejska platforma organizacji pozarządowych zajmujących się bezdomnością. Skupia ludzi pracujących w organizacjach prowadzących różnorodne działania na rzecz ludzi bezdomnych, przebywających w Warszawie i okolicznych gminach.   Więcej informacji na oficj...
 • 11
 • GRU

Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej jest członkiem Feantsa

 • 2012-12-11
Europejska Federacja Krajowych Organizacji  Pracujących na rzecz Bezdomnych została założona w 1989 jako europejska organizacja pozarządowa. Skrót FEANTSA pochodzi od nazwy francuskiej (Fédération Européenne d'Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri). Około 100 członków organizacji pochodzi z 30 państw europejskich, w tym  wszystkich 27 członk...
 • 11
 • GRU

Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej jest członkiem EAPN Polska

 • 2012-12-11
Celem Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu jest m.in. monitorowanie i recenzowanie działań zadań państwa w sferze walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz współkształtowanie polityki społecznej w tym zakresie na poziomie ogólnopolskim oraz europejskim. EAPN  monitoruje polską i europejską politykę społeczną, organizuje s...
 • 11
 • GRU

 • 2012-12-11
Działania i postulaty misji względem kształtu polityki społecznej wobec bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego są jawne. Stanowiska przedstawiane decydentom są dostępne każdemu obywatelowi za pośrednictwem strony internetowej. Zabiegi Misji o wprowadzenie zmiany są realizowane przede wszystkim na forum platform współpracy i porozumień instytucji, podczas konfe...
 • 11
 • GRU

 • 2012-12-11
Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe to zjawisko, którego okiełznanie wymaga zaangażowania wielu instytucji działających w ramach różnych sektorów i różnych sfer problemowych. Ich współpraca jest warunkiem koniecznym dla jakiejkolwiek zmiany w polityce społecznej. Dlatego KMPS stara się budować współpracę z interesariuszami problemu. Współpraca material...
 • 11
 • GRU

 • 2012-12-11
Podstawą dla tworzenia polityki społecznej musi być wiedza, rzetelna znajomość zjawiska społecznego, w kształtowaniu realiów którego KMPS chce uczestniczyć. Zabiegając o zmianę, musimy mieć do tego podstawę w wiedzy. Misja prowadzi badania nad różnymi wymiarami bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego w sferach związanych z kierunkami działania i celami orga...
 • 11
 • GRU

Spotkanie pierwsze 25.01.2011 - planowanie kampanii

 • 2012-12-11
Spotkanie pierwsze PDF
 • 11
 • GRU

Leczenie ludzi chorych w sytuacji bezdomności. Raport Zespołu ds. Zdrowia Warszawskiej Rady Opiekuńczej

 • 2012-12-11
Warszawska Rada Opiekuńcza dla bezdomnych jest siecią, która skupia organizacje pozarządowe prowadzące blisko 50 różnych placówek udzielających wsparcia z tytułu bezdomności na terenie Warszawy i okolic. Wśród stałych współpracowników posiada także pracowników instytucji państwowych i niezależnych ekspertów. Członkowie sieci od kilku lat obserwują narastaj...
 • 09
 • GRU

Nowa strona internetowa Misji.

 • 2012-12-09
Witamy serdecznie na nowej stronie internetowej Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej. Mamy nadzieję, że nowa szata graficzna, układ i kilka nowości przypadną Państwu do gustu. Niektóre elementy strony nie zostały jeszcze ukończone ale prace nad nimi wciąż trwają.
 • 09
 • GRU

Pomagaj misji

 • 2012-12-09
Możesz pomóc Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej i osobom bezdomnym na kilka sposobów.
 • 09
 • GRU

1 %

 • 2012-12-09
31 sierpnia 2011 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy postanowił wpisać Kamiliańską Misję Pomocy Społecznej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000394803.Oznacza to, że od 2012 roku można odpisać 1 % na naszą organizację.
 • 03
 • GRU

Oferty pracy

 • 2012-12-03
Ogłoszenie o naborze na stanowisko doradcy zawodowego do projektu systemowego „Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego życia” Ogłoszenie o naborze na pracownika obsługi spotkań informacyjnych do projektu systemowego „Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego życia” Ogłoszenie o naborze na stanowisko prawnika do projektu systemowego „Ursusowskie par...
 • 03
 • GRU

 • 2012-12-03
 • 03
 • GRU

 • 2012-12-03
 • 03
 • GRU

 • 2012-12-03
 • 03
 • GRU

 • 2012-12-03