Przekaż 1,5% na pomoc osobom w kryzysie bezdomności

Przekaż 1,5% na pomoc osobom w kryzysie bezdomności

Co masz zrobić jeśli chcesz przekazać 1,5% na rzecz Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej?

Istnieją dwa rozwiązania:

Droga przez usługę Twój e-PIT – na głównym ekranie zobaczysz informacje o OPP, wybierz z listy nasz nr KRS 0000664128, wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz) i zaznacz zgodę (jeśli chcesz) na przekazanie OPP informacji o 1,5% podatku.

Jeśli korzystałeś wcześniej z usługi Twój e-PIT, w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu automatycznie zostanie wskazana OPP, której przekazałeś 1,5% swojego podatku w poprzednim roku. Zawsze możesz zmienić dane dotyczące wybranej organizacji pożytku publicznego OPP, w tym nr KRS, jak i cel szczegółowy.

Chcąc przekazać 1,5% podatku drogą tradycyjną wystarczy, że w zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer  KRS 0000664128 oraz kwotę, jaką chcesz przekazać. Kwota ta nie może przekraczać 1,5% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Jeśli chcesz, by Twoje wsparcie zostało przeznaczone na konkretny cel szczegółowy, możesz go określić w przewidzianej do tego rubryce w zeznaniu podatkowym.

Dzięki przekazaniu 1,5% podatku wspieramy organizację, która robi rzeczy najbliższe naszemu sercu :)