Darowizna

Możesz wesprzeć nas wpłacając dowolną kwotę na poniższe konto:
You can support us by donating any amount of money to the account below:

KAMILIAŃSKA MISJA POMOCY SPOŁECZNEJ 

ul. Traktorzystów 26, 02-495 Warszawa

47 ODDZ. SANTANDER BANK POLSKA S.A.

NR KONTA     86 1090 1056 0000 0001 3425 0474

 

kod (BIC) SWIFT dla przelewów zagranicznych: WBKPPLPP

(BIC) SWIFT code for foreign transfers: WBKPPLPP

 

Konta dla wpłat w podanych walutach 
Account numbers for payments in given currencies

EUR : PL 92 1090 2590 0000 0001 5034 9990

USD : PL 85 1090 2590 0000 0001 5034 9922

CHF : PL 94 1090 2590 0000 0001 5035 0051

GBP : PL 47 1090 2590 0000 0001 5035 0024

 

Wpłaty darowizn rozliczane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay

 

Darowizna na rzecz Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej
 
Kwota: PLN
 


Lub za pomocą platformy PayPal


Wpłacając ofiarę pieniężną na konto Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej możliwe jest jej odliczenie od podstawy opodatkowania jako darowiznę na działalność charytatywno – opiekuńczą, dokonaną stosownie do postanowień artykułu 55 ustęp 7 ustawy z 17 maja 1989r., o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.89.29.154 z późn. zm.).