Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej
224783022 / 780174664
Zadzwoń do nas!
Napisz do nas!
ursus@misja.com.pl
 • MOŻESZ NAS WESPRZEĆ WPŁACAJĄC DAROWIZNĘ NA NR. KONTA 86 1090 1056 0000 0001 3425 0474
 • 03
 • KWI

Konferencja "Praca socjalna i pomoc społeczna - różne oblicza i zadania"

 • 2014-04-03
26 marca w Akademii Pedagogiki Specjalnej odbyła się konferencja "Praca socjalna i pomoc społeczna - różne oblicza i zadania" zorganizowana przez Zakład Badań Problemów Społecznych z Instytutu Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej oraz Koło Naukowe Pracy Socjalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej. Program konferencji obejmował zagadnienia ukazujące pracę s...
 • 27
 • MAR

Rezygnacja newsletter

 • 2014-03-27
{unsubscription_confirm_url}
 • 27
 • MAR

Dzień Uwielbienia dla osób w kryzysie bezdomności

 • 2014-03-27
19 marca w Kościele obchodziliśmy Uroczystość św. Józefa. Jest to jeden z największych Świętych, jest też patronem ubogich. Tego dnia po raz pierwszy w Warszawie odbył się Dzień Uwielbienia dla osób w kryzysie bezdomności. Organizatorami byli ojcowie Kamilianie wraz z Kamiliańską Misją Pomocy Społecznej oraz Caritas Archidiecezji Warszawskiej i Odnowa w Duchu Ś...
 • 25
 • MAR

Pierwsze spotkanie w ramach przygotowań do Europejskich Spotkań Osób Doświadczających Ubóstwa

 • 2014-03-25
15 Marca odbyło się pierwsze spotkanie osób doświadczających ubóstwa, które rozpoczęło cykl przygotowań do europejskich spotkań, które odbędą się w Brukseli we wrześniu bieżącego roku. W spotkaniu inauguracyjnym wzięło udział ponad 20 osób, które doświadczają trudnych sytuacji życiowych. Poza podopiecznymi KMPS obecne były również osoby korzystające z pomocy ...
 • 25
 • MAR

Wizyta studyjna w Helsinkach na zaproszenie The Y-Foundation

 • 2014-03-25
Od 15 do 20 marca pracownicy Misji oraz inni członkowie nieformalnej sieci Mazowieckich Interesariuszy Bezdomności uczestniczyli w wizycie studyjnej w Helsinkach na zaproszenie The Y-Foundation. Mieliśmy okazję poznać ludzi i odwiedzić miejsca, w których udzielane jest wsparcie z tytułu bezdomności. Wysłuchaliśmy prezentacji, zadaliśmy pytania i nieustann...
 • 21
 • MAR

"Popraw rezultaty, zaangażuj ludzi!" - poradnik partycypacji

 • 2014-03-21
Grupa robocza ds. partycypacji FEANTSA przygotowała drugi poradnik do partycypacji. Partycypacja to "umożliwianie ludziom udziału we wszystkich decyzjach i działaniach mających wpływ na ich życie". Ta podstawowa zasada wynikająca z szacunku dla praw człowieka i jego podmiotowości dotyczy wszystkich obywateli w jednakowym stopniu, bez względu na to co nas ...
 • 10
 • MAR

Rozmowa z warszawa.ngo.pl

 • 2014-03-10
Na portalu ngo.pl zamieszczono rozmowę z pracownikami Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej na temat postulatów jakich potrzebuje Warszawa aby skutecznie wspierać osoby w kryzysie bezdomności. Rozmowę przeprowadził Ignacy Dudkiewicz. Nasze postulaty odnoszą się do całościowego spojrzenia na problem bezdomności i pokazują odejście od interwencyjneg...
 • 06
 • MAR

Debata ekspertów o propozycji badaczy dla Warszawy

 • 2014-03-06
W KMPS 2 kwietnia 2014 odbyła się Debata Ekspertów inspirowana opracowaniem pt. „System profilaktyki i pomocy osobom bezdomnym w Warszawie”. Opracowanie przygotował Zespół Badawczy w składzie: Prof. dr hab. Krzysztof Opolski, dr Piotr Modzelewski, dr Agata Kocia, dr hab. Piotr Zapadka, dr Katarzyna Roszewska, mgr Marcin Jacek Sochocki; na zlecenie Biura Poli...
 • 06
 • MAR

Konsultacje RPO WM, KPPWSiU, KPRPBiWM 2014-2020

 • 2014-03-06
W ostatnim czasie Misja wzięła udział w konsultacjach społecznych ważnych dokumentów programujących politykę społeczną wobec bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego w okresie 2014-2020. Poniżej można zapoznać się z naszymi uwagami, które koncentrowały się wokół: konceptu inwestycji społecznych wyrażonym min. w Pakiecie Inwestycji Społecznych Komisji E...
 • 05
 • MAR

Konsultacje RPO WM 2014-2020 - uwagi KMPS

 • 2014-03-05
Misja wzięła udział w konsultacjach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-20. Skoncentrowaliśmy się na wprowadzeniu do programu możliwości realizacji programów mieszkalnictwa wspieranego na rzecz osób znajdujących się w sytuacjach mieszkaniowych ujętych w Europejskiej Typologii Bezdomności i Wykluczenia Mieszkanioweg...
 • 26
 • LUT

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu - uwagi KMPS

 • 2014-02-26
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi uwagami do Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 opracowywanemu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uwagi zostały przyjęte w całości. Pobierz: Uwagi KMPS do Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu Włączając się późno do konsultacji dokumentu, ...
 • 26
 • LUT

Konsultacje (-/+) propozycji programów polityki społecznej wobec bezdomności

 • 2014-02-26
W 2013 roku przygotowywano projekty dwóch istotnych dokumentów zarysowujących kształt przyszłej polityki społecznej wobec bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego w Polsce: 1. Krajowy Program Rozwiązywania Problemu Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego 2014-2020 - Grupa GSWB (zobacz pierwszą stronę) 2. Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i W...
 • 21
 • LUT

2013 Quantitative Report of St Lazarus Boarding House

 • 2014-02-21
In CMSA, we beleive that eventhough it is diffucult to make clear judgements on effectiveness of our services because of many reasons, it is very much possible to show our performance in a transparent way so that everyone can make her/his own judgement.  Our performance is not only number of beds, meals, cloathing provided and social workers, councelors, ...
 • 21
 • LUT

Our new project: Housing First - evidence based advocacy!

 • 2014-02-21
Mission is a partner organization to Ius Medicinae Foundation and Salvation Army in Iceland in implementation of the project titled "Housing First - evidence based advocacy" which was awarded a grant in a Citizens for Democracy Programme financed under European Economic Area Financial Mechanism and operated by The Batory Fundation in Poland. The project has...
 • 20
 • LUT

CMSA coordinates national preparations to European Meetings of People Experiencing Poverty in 2014

 • 2014-02-20
This summer, for the thirteenth time, the European Meeting of People Experiencing Poverty will take place in Brussels. It is organized by the European Anti-Poverty Network in cooperation with the European Commission and Greece, which in 2014 holds the Presidency at the Council of the European Union. This year the organization coordinating Polish national...
 • 20
 • LUT

„Popraw rezultaty, zaangażuj ludzi!” – poradnik partycypacji

 • 2014-02-20
Napisany w języku angielskim, francuskim i niemieckim poradnik FEANTSA, Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej przetłumaczyła na język polski. Jest to już drugi poradnik do partycypacji stworzony przez grupę roboczą ds. partycypacji FEANTSA. Partycypacja to „umożliwianie ludziom udziału we wszystkich decyzjach i działaniach mających wpływ na ich życie”. Ta ...
 • 12
 • LUT

Światowy Dzień Chorego

 • 2014-02-12
Z okazji Światowego Dnia Chorych w Pensjonacie Socjalnym "Św. Łazarz" prowadzonym w Warszawie odbyła się uroczysta Msza Św., którą poprowadził o. Hubert Bieniek. Pracownicy wspólnie z mieszkańcami modlili się w intencji osób chorych w sytuacji bezdomności.
 • 12
 • LUT

Rada Społeczna Pensjonatu Św. Łazarz odpowiada Posłowi Mularczykowi

 • 2014-02-12
Na ostatnim spotkaniu Rady Społecznej w Pensjonacie Św. Łazarz (8 lutego 2014) rozmawialiśmy o artykule pt. „Pośli upór”, który ukazał się w Polityce nr 6 (2944). Mieszkańcy i pracownicy Misji postanowili wspólnie odpowiedzieć Posłowi Arkadiuszowi Mularczykowi: Biuro Poselskie Arkadiusza Mularczyka ul. Rynek 10 / 5 33-300 Nowy Sącz Szanowny Panie Pośle, W...
 • 05
 • LUT

Sprawozdanie ilościowe Pensjonatu Socjalnego "Św. Łazarz"

 • 2014-02-05
Pod koniec zeszłego roku KMPS opublikowała Stanowisko w sprawie sprawozdawczości klasycznego schroniska wspierającego wychodzenie z bezdomności zawierające Wzór Sprawozdania Ilościowego pozwalający na przejrzyste zaprezentowanie działalności placówki i jej efektów. Apelowaliśmy do organizacji pozarządowych prowadzących podobne placówki o wprowadzenie sys...
 • 05
 • LUT

KMPS organizacją koordynującą krajowe przygotowania do Europejskich Spotkań Osób Doświadczających Ubóstwa 2014

 • 2014-02-05
Latem bieżącego roku po raz trzynasty odbędą się w Brukseli Europejskie Spotkania Osób Doświadczających Ubóstwa. Spotkania te organizowane są w formie konferencji oraz działań towarzyszących przez EAPN Europa, przy udziale Komisji Europejskiej oraz Grecji sprawującej aktualnie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Spotkania skupiają osoby, które doświadcz...