29.11.2015r. DRUGI FLASH MOB KMPS "BEZ-DOM-NOŚĆ TO NIE WYBÓR"

Wczoraj punktualnie o godzinie 15:00 na placu Zamkowym Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej przeprowadziła akcję społeczną Flash Mob „Bez-dom-ność to NIE wybór”, której celem było zwrócenie uwagi na problem osób znajdujących się w kryzysie bezdomności oraz osób zagrożonych bezdomnością. Uczestniczyli w niej podopieczni oraz pracownicy KMPS, ojcowie Kamilianie, Mokotowskie Hospicjum Św. Krzyża, Stowarzyszenie Antidotum, Stowarzyszenie przeciwdziałania uzależnieniom „Po prostu można” oraz wiele innych osób, którym problem bezdomności nie jest obojętny. Uczestnicy akcji przeszli przez plac Zamkowy trzymając kartony z hasłami. Hasła dotyczyły m.in. trudności zawodowych, społecznych, emocjonalnych oraz fizycznych. Hasła były tworzone na podstawie doświadczeń życiowych podopiecznych KMPS. Na koniec akcji część osób położyła się na ziemi, a reszta osób na stojąco prezentowała hasła. Wydarzenie zrealizowane zostało w ramach projektu „Najpierw mieszkanie – rzecznictwo oparte o dowody” realizowanego przez Fundację Ius Medicinae w partnerstwie z Kamiliańską Misją Pomocy Społecznej oraz Armią Zbawienia z Islandii. Chcieliśmy podziękować za bardzo duże zainteresowanie oraz zaangażowanie. Na stronie facebooka „Bez-dom-ność to NIE wybór” codziennie były wpisywane kolejne hasła dotyczące prezentowanych problemów oraz toczyły się dyskusje ich dotyczące. Druga edycja akcji społecznej „Bez-dom-ność to NIE wybór” pokazała nam ilu osobom nie jest obojętny los drugiego człowieka oraz ile jeszcze pracy przed nami.