Mieszkania treningowe

Podopieczni Misji, którzy mieszkając w Pensjonacie przeszli terapię uzależnień, odbyli szkolenia zawodowe i znaleźli zatrudnienie potrzebują istotnego wzmocnienia, które pomoże im postawić „milowy” krok w drodze do prawdziwej samodzielności, jednocześnie nie pozbawiając ich wsparcia. Tym krokiem jest zamieszkanie poza instytucją pomocową w otwartych warunkach mieszkaniowych. W 2012 roku Misja stworzyła taką możliwość wprowadzając Program Mieszkań Treningowych. W ramach programu Misja wynajmuje od prywatnych właścicieli dziesięć mieszkań o różnej wielkości (od kawalerki po stu metrowe mieszkanie dwupoziomowe), a następnie podnajmuje je dalej mieszkańcom Pensjonatu oraz innym mężczyznom i kobietom skierowanym przez warszawskie instytucje. Osoby te muszą spełniać następujące kryteria: znajdują się w kryzysie bezdomności lub wykluczenia mieszkaniowego (wybrane sytuacje wg. typologii ETHOS w szczególności mieszkanie w instytucji dla bezdomnych, bezpośrednie zagrożenie bezdomnością z powodu eksmisji lub zadłużenia), posiadają stały dochód, co w praktyce oznacza opanowanie choroby alkoholowej i zakończenie programu integracji zawodowej oraz potrafią wykazać, że na terenie Warszawy przebywają od co najmniej trzech lat. Kryteria te są pochodną zasady przyjętej na początku programu, wedle której mieszkania treningowe adresowane są do osób, które mają realne szanse na uzyskanie w niedalekiej przyszłości mieszkania komunalnego z zasobów m.st. Warszawa - nie są to miejsca docelowe. Część uczestników programu to osoby, którym odpowiednie stołeczne komisje już przyznały prawo do lokalu, nie może być ono jednak zrealizowane z powodu szczupłości zasobu i długości kolejki. Mieszkańcy są pod stałą opieką pracownika socjalnego oraz psychologa/terapeuty, którzy wspierają ich w samodzielnym gospodarowaniu. Po wieloletnim pobycie w instytucji zbiorowego zakwaterowania jest to poważnym wyzwaniem: utrzymywanie czystości, samodzielne dopełnianie obowiązków związanych z pracą, dbałość o zaopatrzenie i posiłki, rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych, pilnowanie płatności oraz utrzymywanie trzeźwości jest naprawdę trudne. Oczywiście mieszkańcy podpisując umowę najmu z Misją zobowiązują się do przestrzegania regulaminu obejmującego oprócz standardowych elementów związanych z wynajmowaniem mieszkania, elementy dodatkowe min. zakaz spożywania alkoholu. Jednak sam regulamin i groźba usunięcia z programu za jego złamanie nie pomagają w odzyskiwaniu prawdziwej odpowiedzialności za siebie, swoje zdrowie i życie. Niezbędna jest praca zespołu wspierającego nad budowaniem wewnętrznej motywacji do utrzymania trzeźwości i podejmowania wyzwań wiążących się z samodzielnością. Najcięższą pracę wykonują mieszkańcy. W mieszkaniach treningowych zakwaterowanych jest od dwóch do pięciu osób. Wszystkie opłaty obejmujące czynsz i media pokrywają samodzielnie. Misja jedynie uzupełnia brakującą część w sytuacji, gdy ktoś “wypadnie” z programu (aby nie obciążać dodatkowymi kosztami pozostałych mieszkańców oraz wypełnić obowiązek wynikający z umowy z właścicielem). Mieszkańcy, którzy nie dali rady, są nadal objęci wsparciem i traktowani wciąż jako uczestnicy programu bez względu na nową sytuację mieszkaniową (mieszkanie w przestrzeni publicznej, w placówce, kątem u kolegów/znajomych). Program jest objęty bieżącą ewaluacją. Jest finansowany ze środków własnych Misji oraz z dofinansowania pochodzącego z Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawa w ramach umowy wieloletniej (pracownik socjalny).

Od marca 2018r. ruszył dodatkowy projekt mieszkań treningowych na terenach ościennych Warszawy finansowany przez Fundację Valores. Projekt kierowany jest do osób marginalizowanych,  w kryzysie bezdomności, ubogich, z problemami społecznymi, lokalowymi, zagrożonych eksmisją etc. Zarówno kobiet i mężczyzn, których ostatni adres zameldowania/zamieszkania był w gminach przyległych do Warszawy: Pruszków, Piastów, Michałowice, Ożarów… itd. i/lub osób zatrudnionych na terenie tych gmin. Mieszkania Treningowe Warszawa

             

 

          

  Mieszkanie Treningowe Pruszków
   
 
  Kontakt: mieszkaniatreningowe@misja.com.pl Ewaluacja zewnętrzna Programu rozproszonych mieszkań treningowych KMPS

Ewaluacja zewnętrzna Programu rozproszonych mieszkań treningowych KMPS