Mieszkania treningowe

Projekt Mieszkań Treningowych został w Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej stworzony z myślą o tych osobach, które mimo kryzysu bezdomności mają ustabilizowaną sytuację zawodową, dzięki czemu posiadają stały dochód, ich sytuacja zdrowotna jest pod stałą kontrolą, ukończyli potrzebne terapie uzależnień. Dzięki udziale w projekcie MT mogą postawić “milowy krok” w stronę samodzielności, jakim jest zamieszkanie poza instytucją pomocową w otwartych warunkach mieszkaniowych. 


Projekt MT jest w KMPS prowadzony od 2012 roku ciągle. W ramach niego Misja wynajmuje mieszkania od prywatnych właścicieli, a następnie podnajmuje je dalej mieszkańcom. Dzięki temu uczestnicy mogą korzystać ze swobody mieszkania, własnego pokoju, a jednocześnie są pod opieką organizacji, która czuwa nad procesem usamodzielniania się. 

 

Warunki zakwalifikowania do projektu

 

1. Osoba jest w kryzysie bezdomności lub wykluczenia mieszkaniowego.

(wybrane sytuacje wg. Typologii ETHOS, w szczególności mieszkanie w instytucji dla osób w kryzysie bezdomności, bezpośrednie zagrożenie bezdomnością z powodu eksmisji lub zadłużenia)

 

2. Osoba posiada stały dochód pozwalający na samodzielne utrzymanie się i partycypowanie w kosztach.

 

3. Rozlicza się (tj. odprowadza podatki) na terenie M. St. Warszawy przez okres minimum 1 roku.

 

Kryteria te odpowiadają warunkom ubiegania się o lokal z zasobów M.St. Warszawy. Oczekiwanie na mieszkanie w zależności od dzielnicy Warszawy często wynosi kilka lat. Związane jest to z dużą liczbą oczekujących osób na przyznanie lokalu i jednocześnie ograniczoną pulą mieszkań, jakie posiada w swoich zasobach Warszawa. 

Warto zaznaczyć, że Mieszkania Treningowe w Misji nie są miejscem stałego, docelowego pobytu. Ich zadaniem jest przygotować uczestników do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami życia w otrzymanym lokalu. W trakcie pobytu w MT uczestnicy są w stałym kontakcie z pracownikiem socjalnym, który nadzoruje ich postępy, wspiera i pomaga w razie problemów, koordynuje płatności czynszu i rachunków. Jeśli następuje taka potrzeba lub konieczność uczestnicy projektu także korzystają ze wsparcia psychologa, terapeuty lub doradcy zawodowego. Wszystkie te działania w postaci zarówno indywidualnych rozmów i konsultacji oraz grupowych warsztatów, treningów i zajęć mają na celu wsparcie uczestnika w osiągnięciu celów i dążeniu do osiągnięciu skutecznej samowystarczalności. 

 

Obowiązki uczestników

 

Po wielu latach przebywania w schroniskach lub innych miejscach zbiorowego zakwaterowania, życiu w przestrzeni publicznej uczestnicy mogą napotkać wiele różnych problemów. Misja wspiera ich w dbaniu o higienę osobistą oraz utrzymywaniu porządku w mieszkaniu, samodzielnym wypełnianiu obowiązków związanych z pracą, dbaniu o zaopatrzeniem oraz przygotowywaniu zdrowych posiłków, komunikowaniu się i rozwiązywaniu konfliktów interpersonalnych, pilnowaniu płatności czy utrzymywania abstynencji. 


Mieszkańcy podpisując umowę najmu z Misją zobowiązują się do przestrzegania regulaminu obejmującego poza standardowymi elementami związanymi z wynajmowaniem mieszkania, elementy dodatkowe min. całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych (z wyłączeniem leków przepisanych przez lekarza psychiatrę), utrzymywanie dobrego kontaktu z pracownikiem socjalnym i zaangażowanie we współpracę, reagowanie w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia wśród współlokatorów. Za złamanie regulaminu MT przewidziane są konsekwencje: od powrotu lub przyjęcia się ponownie do schroniska, aż do zdyskwalifikowania z projektu i konieczności natychmiastowego opuszczenia lokalu. 


W mieszkaniach treningowych zakwaterowanych jest od dwóch do pięciu osób. Wszystkie opłaty obejmujące czynsz i media pokrywają oni samodzielnie. Misja jedynie uzupełnia brakującą część w sytuacji, gdy ktoś “wypadnie” z programu (tak, aby nie obciążać dodatkowymi kosztami pozostałych mieszkańców oraz wypełnić obowiązek wynikający z umowy z właścicielem). 


 

Program jest objęty bieżącą ewaluacją. Finansowany jest ze środków własnych Misji oraz z dofinansowania pochodzącego z Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawa w ramach umowy wieloletniej (pracownik socjalny).


Od marca 2018 r do marca 2021. Misja realizowała dodatkowy projekt mieszkań treningowych na terenach miejscowości ościennych Warszawy finansowany przez Fundację Valores. Projekt skierowany był do osób marginalizowanych, w kryzysie bezdomności, ubogich, z problemami społecznymi, lokalowymi, zagrożonych eksmisją etc. Zarówno kobiet i mężczyzn, których ostatni adres zameldowania/zamieszkania był w gminach przyległych do Warszawy, m. in. Pruszków, Piastów, Michałowice, Ożarów/lub osób zatrudnionych na terenie tych gmin, a także osób niekwalifikujących się do złożenia wniosku o lokal komunalny, które rokują wyjście z kryzysu i usamodzielnienie się na wolnym rynku lub mają możliwość powrotu do rodziny/bliskich.

 

Kontakt do pracowników realizujących projekt MT

Anna Suska 796 975 001

Karolina Goluch 22 478 30 22

mieszkaniatreningowe@misja.com.pl

 

        

Ewaluacja zewnętrzna Programu rozproszonych mieszkań treningowych KMPS