NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski rozpoczął funkcjonowanie system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. W całym kraju od stycznia 2016 r. powstało ponad 1500 punktów, w których profesjonaliści będą świadczyć pomoc prawną. Dzięki współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych ogólnopolski system gwarantuje nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym i niweluje zbyt często występującą w naszym kraju barierę finansową do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej. Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej, jako organizacja pożytku publicznego jest jednym z podmiotów przy współpracy z którym jest realizowany program darmowej pomocy prawnej na terenie m.st. Warszawy.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez specjalistów prawa z Kamiliańskiej Misji Pomocy Prawnej znajduje się w dzielnicy Ursus, Dom Kultury „Kolorowa”, ul. Sosnkowskiego 16 Warszawa

W sprawie umówienia spotkania należy zadzwonić na nr 19 115 wew. 8.
Maliowo: wysyłając zgłoszenie na adres pomocprawna@um.warszawa.pl

Dosatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://warszawa19115.pl/-/bezplatna-pomoc-prawna-w-warszawie oraz https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

 

.