FLASH MOB – „BEZ-DOM-NOŚĆ TO NIE WYBÓR!”

Już w tę niedzielę, 29 listopada punktualnie o godzinie 15 na placu Zamkowym rozpocznie się akcja społeczna Flash Mob „Bez-dom-ność to NIE wybór” . Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na problemy, z którymi borykają się osoby w kryzysie bezdomności oraz zagrożone bezdomnością. O godzinie 14:30 spotykamy się przy schodach ruchomych na Placu Zamkowym w celu organizacyjnym, podzielimy się na grupy, zostaną rozdane hasła. Każda grupa będzie czekała w innym punkcie na placu Zamkowym. Punktualnie o godzinie 15 ruszy pierwsza grupa z hasłem przewodnim „Bez-dom-ność to NIE wybór”, zbierając po drodze kolejne grupy. Okrążymy plac 2-3 razy i przejdziemy wspólnie pod kolumnę Zygmunta. Tam część osób położy się na kartonach, reszta osób będzie na stojąco prezentować wybrane hasła. Sama akcja będzie trwała zaledwie piętnaście minut, więc prosimy o punktualne przybycie. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu „Najpierw mieszkanie – rzecznictwo oparte o dowody” realizowanego przez Fundację Ius Medicinae w partnerstwie z Kamiliańską Misją Pomocy Społecznej oraz Armią Zbawienia z Islandii. Zostało utworzone specjalne wydarzenie na portalu społecznościowym facebook „Bez-dom-ność to NIE wybór”.

Mamy nadzieję, że do naszej akcji dołączą się osoby, którym los drugiego człowieka nie jest obojętny.

Zachęcamy do obejrzenia filmu z pierwszego Flash Moba: Bez-dom-ność to NIE wybór