Nowe prezydium Komisji Dialogu Społecznego ds. Bezdomności – Rada Opiekuńcza

Komisja Dialogu Społecznego ds. Bezdomności – Rada Opiekuńcza na pierwszym posiedzeniu w 2016 roku wybrała nowe prezydium. Przewodniczącą komisji została Adriana Porowska z Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, zastępcy Przewodniczącej Komisji to Renata Trzeszczak z Wspólnoty Chleb Życia oraz Robert Starzyński ze Stowarzyszenia MONAR . Sekretarzem Komisji zgodziła się zostać ponownie Iwona Warzyńska z Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej. Dziękujemy dotychczasowemu prezydium za poświęcony czas dla dobra członków KDS, a co za tym idzie osób w kryzysie bezdomności. Nowemu prezydium życzymy powodzenia i dużo sił do wytężonej pracy dla dobra wspólnego.