Spółdzielnia "Piękne Miejsce" realizuje umowę z OPS Ursus

Nasza spółdzielnia socjalna "Piękne Miejsce" rozpoczęła realizację umowy podpisanej z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ursusie. W ramach umowy, która została podpisana na okres jednego roku,  pracownicy naszej spółdzielni zapewniać będą serwis sprzątający w budynkach OPS Ursus oraz w podległych mu jednostkach organizacyjnych. Podpisana umowa jest pierwszym praktycznym efektem realizacji zamówień publicznych z wykorzystaniem klauzuli społecznej. Mamy nadzieję, że również inne jednostki organizacyjne podległe Urzędowi Miasta Stołecznego Warszawy będą w swoich zamówieniach uwzględniały klauzule społeczne umożliwiające realizację tych zamówień przez przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, co przy zachowaniu wysokiej jakości usług umożliwi aktywizację zawodową osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.