Konferencja "Mieszkać godnie. Wspólnie budujemy politykę mieszkaniową w Polsce."

W dniu 4.03.2016 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja „Mieszkać godnie. Wspólnie budujemy politykę mieszkaniową w Polsce” zorganizowana przez Habitat for Humanity. Celem konferencji było zainicjowanie debaty publicznej na temat mieszkalnictwa. Mieliśmy okazję wysłuchać wystąpień osób, które bezpośrednio zajmują się budowaniem mieszkań (deweloperzy) oraz urzędników, którzy zajmują się tematem dostępności mieszkań z zasobów miasta. Ciekawym fragmentem konferencji były wyniki badań nt. problemów mieszkalnictwa Polaków, które dobitnie pokazały, że coraz więcej ludzi w naszym kraju ma problemy z opłacaniem czynszów, a co za tym idzie pogarsza się ich sytuacja życiowa. Konferencja była również miejscem na dyskusje i wymianę doświadczeń. Serdecznie dziękujemy Habitat for Humanity za zaproszenie.