Sprawozdania

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Sprawozdanie finansowe Fundacji za 2022r.

Sprawozdanie finansowe KMPS za 2022r.

Sprawozdanie finansowe Fundacji za 2021r.

Sprawozdanie finansowe KMPS za 2021r.

Sprawozdanie finansowe Fundacji za 2020r.

Sprawozdanie finansowe KMPS za 2020r. 

Sprawozdanie finansowe Fundacji za 2019r.

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 - KMPS

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 - FUNDACJA

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 - KMPS

Sprawozdanie finansowe za rok 2017 - FUNDACJA

Sprawozdanie finansowe za rok 2017 - KMPS

Sprawozdanie finansowe za rok 2016 
Sprawozdanie finansowe za rok 2015
Sprawozdanie finansowe za rok 2014
Sprawozdanie finansowe za rok 2013
Sprawozdanie finansowe za rok 2012
Sprawozdanie finansowe za rok 2011
Sprawozdanie finansowe za rok 2010
Sprawozdanie finansowe za rok 2009
Sprawozdanie finansowe za rok 2008
Sprawozdanie finansowe za rok 2007
Sprawozdanie finansowe za rok 2006
 
SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNE

Sprawozdnie merytoryczne Fundacji za 2019r.

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017 
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2009
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2008
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2007
 
SPRAWOZDANIA ILOŚCIOWE O EFEKTYWNOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG
Sprawozdanie z działalności KMPS w 2017r.
Sprawozdanie ilościowe z działalności Pensjonatu "Św. Łazarz" 2013