Wigilijne spotkanie Komisji Dialogu Społecznego ds. bezdomności

W dniu dzisiejszym odbyło się Wigilijne spotkanie Komisji Dialogu Społecznego ds. bezdomności. Jest to jednocześnie ostatnie spotkanie w tym roku. Podczas spotkania zostały omówione bieżące sprawy.

Głównym tematem dzisiejszego zebrania był Streetworking. Pracownik KMPS opowiedział o swoich doświadczeniach w pracy z osobami przebywającymi w miejscach niemieszkalnych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Warszawskich organizacji zajmujących się pomocą osobom znajdującym się w kryzysie bezdomności oraz przedstawiciele instytucji publicznych którzy współpracują ze streetworkerem KMPS. W Warszawie od stycznia 2016 streetworkingiem objętych zostanie 15  dzielnic.

Dziękujemy wszystkim za obecność i życzymy zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt.

  Poczęstunek został przygotowany przez Spółdzielnię Socjalną "Piękne miejsce".