XII Forum Psychiatrii Środowiskowej w Krakowie

W dniach 5-6 czerwca 2014 w Krakowie odbywało się XII Forum Psychiatrii Środowiskowej Beneficjentów, Rodzin i Profesjonalistów „Umacnianie i zdrowienie”. Rozwój psychiatrii środowiskowej jest bardzo ważny dla wprowadzania do polski programów opartych o ideę Najpierw Mieszkanie, w których obok mieszkania kluczową rolę odgrywają wielospecjalistyczne zespoły wsparcia środowiskowego obejmujące min. opiekę psychiatryczną. Adresaci programów NM to osoby długotrwale bezdomne doświadczające kryzysów zdrowia psychicznego, często z podwójną diagnozą czyli posiadające oprócz zaburzeń psychicznych również uzależnienia. Ich życiu z chorobą towarzyszy ubóstwo, brak wsparcia ze strony rodziny i sieci społecznych. Doświadczają głębokiego wykluczenia społecznego. Wśród osób, którym KMPS udziela wsparcia znajdują się ludzie w takiej sytuacji. Większość z nich nie posiada poprawnej diagnozy zdrowia psychicznego, wielu uchodzi za wybierających swój los. Potrzebują pomocy nie tylko ze strony pracowników socjalnych instytucji dla bezdomnych ale i profesjonalnej pomocy terapeutycznej i psychiatrycznej, o którą bardzo trudno w obecnej gamie usług z tytułu bezdomności. Gorąco popieramy postulaty Forum związane z koniecznością pełnej implementacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, który będąc dokumentem nowoczesnym i spójnym z kierunkiem rozwoju psychiatrii na świecie, niestety nie znajduje niezbędnego zrozumienia i poparcia ze strony istotnej grupy decydentów – min. zwolenników tradycyjnej psychiatrii opartej o wielkie szpitale – przez co nie jest wdrażany w sposób systemowy. Z wielką uwagą wysłuchaliśmy przykładów oddolnie realizowanych programów środowiskowej opieki psychiatrycznej min. metody otwartego dialogu we Wrocławiu, zespołów wsparcia środowiskowego w Myślenicach i Wieliczce, lokalnego systemu w Koszalinie i Kołobrzegu, spółdzielczości socjalnej w Krakowie (Zielony Dół i Kobierzyn) oraz roli psychoterapii w leczeniu osób chorujących psychicznie. Doświadczenia uczestników Forum będziemy starali się wykorzystywać w projekcie „Najpierw Mieszkanie – rzecznictwo oparte o dowody” który realizujemy wraz z liderem Fundacją Ius Medicinae oraz partnerem Armią Zbawienia z Islandii w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z funduszy EOG. Krakowskie Forum zostało zorganizowane przez Katedrę Psychiatrii Zakład Psychiatrii Środowiskowej Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Stowarzyszenie na rzecz rozwoju psychiatrii i opieki środowiskowej.