Współpraca z warszawskim samorządem – analiza danych o bezdomności

Miło nam poinformować, iż propozycja współpracy złożona przez Misję w konkursie Miasta Stołecznego Warszawa dotyczącym wyboru partnerów strategicznych do współpracy przy analizie i opracowaniu danych gromadzonych przez stołeczny samorząd została przyjęta. [Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu] Misja jest jedyną organizacją pozarządową w gronie partnerów strategicznych, do których należą min. Uniwersytet Warszawski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie. Zajmiemy się opracowaniem wskaźników efektywności klasycznej placówki udzielającej wsparcia z tytułu bezdomności. Na tym etapie współpraca ma charakter niefinansowy. W przyszłości w ramach pogłębionej współpracy potencjalnie realizowanej w oparciu o środki Europejskiego Funduszu Społecznego zaproponowaliśmy opracowanie tzw. wskaźnika „przypływu” czyli wielkości populacji dotkniętej problemem bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego w danym okresie np. roku czy kilku lat, na danym terytorium oraz wskaźnika bezdomności epizodycznej, przejściowej i chronicznej według definicji sformułowanych w badaniach Kuhna i Culhane’a w latach dziewięćdziesiątych. Współpraca jest elementem realizacji Strategii Rzecznictwa KMPS opartej o filary wiedzy, współpracy i przejrzystości.