Pierwsze Seminarium Mazowieckich Interesariuszy Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego

 Serdecznie zapraszamy na Pierwsze Seminarium Mazowieckich Interesariuszy Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego organizowane przez Kamiliańską Misję Pomocy Społecznej we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej. Spotkanie odbędzie się  w dniu 13 grudnia 2012 roku w siedzibie Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, Pensjonat św. Łazarza przy ul. Traktorzystów 26 w Warszawie. Na Mazowszu funkcjonuje blisko osiemdziesiąt różnego rodzaju placówek stacjonarnych dla ludzi w sytuacji bezdomności (Rejestr MPiPS).  Z tego  trzydzieści działa w mieście stołecznym (BPiPS m.st. Warszawa). Ludźmi w sytuacji bezdomności lub bezpośredniego nią zagrożenia zajmują się ponadto niemal wszystkie ośrodki pomocy społecznej z terenu województwa, wydziały spraw społecznych, wydziały zasobów lokalowych, straże miejskie i policja, szpitalne oddziały ratunkowe, domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze. Bywa, że jedna osoba jest klientem połowy tych instytucji rozrzuconych po całym województwie. Przy pierwszych mrozach temat staje się "gorący". Następuje mobilizacja służb w celu uniknięcia zgonów z powodu wychłodzenia organizmu. Zamarznięcie osoby bezdomnej na ulicy to jednak kulminacja wieloletnich problemów, których części z pewnością można było zapobiec. Do tego jednak niezbędna jest współpraca wielu instytucji - w tym wymienionych wyżej. Do pobrania: Zaproszenie (do pobrania w PDF) Program Seminarium (do pobrania w PDF) Formularz zgłoszeniowy (do pobrania w PDF) Formularz zgłoszeniowy (do pobrania w WORD)