Wizyta pracowników socjalnych z Berlina w Warszawie 27-28 listopada 2014

Nasi goście to członkowie organizacji Arbeitgemeinschaft Berliner Wohnungslosentagesstätten, AGBW skupiającej pracowników socjalnych i wolontariuszy dziennych centrów pomocy, świetlic, udzielających podstawowego wsparcia osobom pozbawionym dachu nad głową: wydają posiłki, zapewniają możliwość umycia się, zdobycia informacji itd. Wśród ich klientów znajduje się wiele osób pochodzących z Polski - 80% wszystkich klientów nie niemieckich to Polacy. Nie znają języka, często nie mają żadnych uprawnień do pomocy społecznej i bardzo ciężko im pomóc. Wielu z nich – choć nie wszyscy - to osoby uzależnione od alkoholu. Goście zastanawiają się co ich motywuje do przyjazdu do Berlina? Czy na pewno jest im tam lepiej niż w Polsce, dlaczego nie chcą wracać? Jak wygląda pomoc socjalna i mieszkaniowa dla osób bezdomnych w Polsce?

Aby pomóc udzielić odpowiedzi KMPS poprosiła warszawskich współpracowników, interesariuszy bezdomności o prezentacje, które wygłosili min. Marcin Sobocki z Biura pomocy i projektów Społecznych m.st Warszawa, Agnieszka Grabowska pracowniczka socjalna z Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus, Aleksandra Różycka, Naczelniczka Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Mokotów oraz Joanna Kaup Markiewicz, Kierowniczka Schroniska „Przystań” Caritas AW, Agnieszka Fill, Stowarzyszenie „Lekarzy Nadziei” oraz Dyrektor i pracownicy KMPS.

Agenda spotkania

Spotkanie zostało zorganizowane przez KMPS w ramach Programu Rzecznictwa: wiedza, współpraca, przejrzystość.