Wieczór Valores

14 listopada nasze pracownice socjalne uczestniczyły w Wieczorze Valores.

Fundacja Valores jest to pierwsza w Polsce organizacja typu Venture Philanthropy. Jej misją jest zwiększanie skali oddziaływania wybranych organizacji społecznych poprzez udzielanie indywidualnie dopasowanego wsparcia finansowego oraz merytorycznego, sprzyjającego rozwojowi organizacji. Misja współpracuje z fundacją Valores od marca 2018 roku. Przez ten czas, przy wsparciu mentorskim, znacząco usprawniliśmy funkcjonowanie naszej organizacji, a dzięki wsparciu finansowemu poszerzyliśmy ofertę pomocową.

Wieczory Valores to cykliczne spotkania podopiecznych fundacji z fundatorami projektu. Celem tych spotkań jest osobiste zapoznanie ludzi, wspierających działania społeczne finansowo z przedstawicielami organizacji, które te działania realizują oraz podnoszą świadomość społeczną dot. wybranych problemów. Podczas spotkania obecni byli przedstawiciele fundacji Ocalenie, pomagającej imigrantom i uchodźcom, Stowarzyszenia Mali bracia ubogich, wspierającej osoby starsze oraz fundacji Światło, wspierającej osoby chore i niepełnosprawne oraz ich bliskich. Przy rozmowach stolikowych pracownicy organizacji społecznych mieli możliwość zaprezentować swoją działalność przed fundatorami ze świata biznesu, odpowiedzieć na pytania oraz uzyskać cenne wskazówki od przedstawicieli różnych branż.

Spotkanie, jak zawsze przebiegło w przyjemnej atmosferze, wzajemnym zrozumieniu, a efekty spotkania na pewno przekują się w bardziej efektywną pomoc podopiecznym Misji.