www.czynajpierwmieszkanie.pl

Od początku października działa pierwsza w Polsce strona poświęcona idei "Najpierw mieszkanie", której dał początek program "Housing First" dr Sama Tsemberisa z organizacji Pathways to Housing z Nowego Jorku. Na stronie sukcesywnie pojawiają się materiały opisujące program oraz kontekst na jaki trafia w naszym kraju. W listopadzie pojawi się publikacja elektroniczna "Najpierw mieszkanie - materiały źródłowe" zawierająca tłumaczenie obszernych fragmentów poradnika o programie pt. "Housing First Manual" oraz opracowanie o zjawisku bezdomności w Islandii pt. "Home and Being Without". Opublikujemy ekspertyzy analizujące możliwość implementacji programu w ramach polskiego systemu polityki mieszkaniowej oraz psychiatrycznego wsparcia środowiskowego. Na koniec przedstawimy wyniki badań kosztów bezdomności w Polsce.

Celem strony jest zachcenie Państwa do refleksji nad podejściem do rozwiązywania problemu bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego w Polsce.

Strona "Najpierw mieszkanie czy mieszkanie na ulicy" zastąpi prowadzoną od 2006 roku "Polską stronę o badaniach bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego www.bezdomnosc.edu.pl". W XXI wieku odpowiedzią na bezdomność musi być mieszkanie...

Strona powstała i jet prowadzona w ramach projektu "Najpierw mieszkanie - rzecznictwo oparte o dowody" realizowanego przez Fundację Ius Medicine we współpracy z KMPS i Armią Zbawienia w Islandii dzięki dofinansowaniu z Programu Obywatele dla Demokracji finansowanemu ze środków EOG.