Seminarium Mazowieckich Interesariuszy Bezdomności

                                            

Zapraszamy na VII Seminarium Mazowieckich Interesariuszy Bezdomności pt. "Pomoc dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi doświadczających kryzysu bezdomności" które odbędzie się 29 października o godzinie 11.00 w Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej przy ul. Traktorzystów 26 w Warszawie. Będzie to już siódme spotkanie mazowieckich interesariuszy, poprzez które Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej stara się wypracowywać rozwiązania problemów związanych z bezdomnością oraz tworzyć sieć kontaktów między ludźmi, dla których rozwiązanie tej kwestii jest ważne.

Ideą seminariów zainicjowanych przez KMPS w grudniu 2012 roku jest dzielenie się wiedzą o ciekawych i sprawdzonych pomysłach wspierania ludzi doświadczających kryzysu bezdomności w grupie osób, które w swoich rękach posiadają część klucza do rozwiązania tego problemu - interesariuszy. Są nimi ludzie w kryzysie bezdomności, pracownicy samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych, pracownicy socjalni, pracownicy służby zdrowia, administratorzy i zarządcy lokali, strażnicy miejscy, policja, komornicy i inni.

Prelegenci to doświadczeni praktycy i teoretycy. Postarają się opowiedzieć Państwu o swojej codziennej pracy, osiągnięciach oraz wyzwaniach. Seminarium podzielone będzie na dwie części. Pierwsza z nich dotyczyć będzie aktualnie oferowanej pomocy osobom z chorobami i zaburzeniami psychicznymi, które znajdują się w kryzysie bezdomności. W drugiej przedstawione zostaną propozycje programu „Najpierw Mieszkanie”. Wiedza będzie punktem wyjścia do dyskusji.

strona tytułowa Warszawa

ZAPROSZENIE program