Schronisko dla osób w kryzysie bezdomności

Kto może zgłosić się do zamieszkania w Pensjonacie?

Pensjonat Socjalny Św. Łazarz jest schroniskiem dla 80 osób w kryzysie bezdomności. Jesteśmy schroniskiem aktywizującym zawodowo, przyjmujemy osoby które chcą i są w stanie wrócić na rynek pracy. W sprawie uzyskanie informacji o procedurze przyjęcia można zgłaszać się do pracowników socjalnych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00.  Warunkiem przyjęcia osoby w kryzysie bezdomności jest trzeźwość, akceptacja regulaminu oraz skierowanie wydane przez właściwy Ośrodek Pomocy Społęcznej. Zgodę na interwencyjne przyjęcie wydaje Warszawskie Centrum Integracji - Integracyjna Warszawa bądź właściwy Ośrodek Pomocy Społecznej po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem placówki. 

Jak możecie pomóc osobie bezdomnej kiedy nie macie dla niej wolnego miejsca?

W Pensjonacie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00 dyżury pełnią pracownicy socjalni, którzy przekażą informację gdzie można udać się po pomoc. Posiadają często informacje o wolnych miejscach w innych placówkach. Jednorazowo skorzystać można z łaźni i magazynu odzieżowego. Zawsze można zjeść posiłek i napić się ciepłej herbaty.

Jak długo można zamieszkiwać w Pensjonacie?

W naszej placówce nie mamy żadnych zapisów określających maksymalną długość pobytu. Każda sytuacja jest inna więc każdy pobyt traktowany jest indywidualnie.

Czy prowadzicie jadłodajnię ?

Nie prowadzimy jadłodajni jednak kiedy ktoś stara się o przyjęcie do Pensjonatu może skorzystać z posiłku i napić się ciepłej herbaty. Jadłodajnie mieszczą się w Warszawie w następujących lokalizacjach:
  • ul. Wiślana 7
  • ul. O. Boznańskiej 21
  • ul. Lubelska 30/32
  • ul. Sapieżyńska 3
  • ul. Żytnia 1a
  • ul. Kawęczyńska 4a
  • ul. Magazynowa 14

Czy prowadzicie łaźnię / magazyn odzieżowy ?

Jednorazowo osoby zainteresowane przyjęciem do Pensjonatu mogą skorzystać z łaźni i otrzymać czystą odzież. Magazyn odzieżowy i łaźnia prowadzone są wyłącznie dla mieszkańców Pensjonatu. Na terenie m. st. Warszawy funkcjonują bezpłatne łaźnie i magazyny odzieżowe w których osoby potrzebujące mogą otrzymać pomoc. M.in. łaźnia przy ul. Żytniej 1a w Warszawie czy łaźnia mobilna stacjonująca w chwili obecnej przy ul. Żwirki i Wigury 34 w Warszawie (co 4 miesiące zmieniająca lokalizację).

Kto może się zgłosić na mieszkania treningowe?

  • osoby powyżej 18 roku życia (zarówno kobiety jak i mężczyźni) mające stałe i udokumentowane dochody,  kwalifikujące się lub zakwalifikowane do przydziału lokalu z zasobów m. st. Warszawy – lokal komunalny.