„Popraw rezultaty, zaangażuj ludzi!” – poradnik partycypacji

Napisany w języku angielskim, francuskim i niemieckim poradnik FEANTSA, Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej przetłumaczyła na język polski. Jest to już drugi poradnik do partycypacji stworzony przez grupę roboczą ds. partycypacji FEANTSA. Partycypacja to „umożliwianie ludziom udziału we wszystkich decyzjach i działaniach mających wpływ na ich życie”. Ta podstawowa zasada wynikająca z szacunku dla praw człowieka i jego podmiotowości dotyczy wszystkich obywateli w jednakowym stopniu, bez względu na to co nas różni np. miejsce, w którym mieszkamy. Autorami poradnika są osoby przez wiele lat korzystające z pomocy „dla bezdomnych”, dzieląc się swoimi doświadczeniami i pokazując praktyczne narzędzia, możemy zwiększyć poziom partycypacji a co za tym idzie  przestrzeganie praw człowieka – w różnego rodzaju instytucjach „dla bezdomnych”, np. schroniskach, noclegowniach. „Popraw rezultaty, zaangażuj ludzi!” – poradnik partycypacji