Podsumowanie ESODU - raport delegacji polskiej

W dniach 22-24 września w Brukseli odbyły się trzynaste Europejskie Spotkania Osób Doświadczających Ubóstwa. Polskę reprezentowała delegacja w składzie:

Piotr Busz – Stowarzyszenie „Antidotum” Kazimierz Waślicki – Armia Zbawienia Marian Legart vel Legar – Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej Janusz Maciejowski – Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej Marek Walczak – Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej

W tegorocznych spotkaniach udział wzięło 29 delegacji składających się z osób, które doświadczają trudnych sytuacji życiowych oraz przedstawicieli różnych organizacji pozarządowych walczących z ubóstwem. Podczas spotkań, delegaci przekazywali opinie i sugestie, które zostały wypracowane podczas przygotowań krajowych. Mieli również okazję do rozmów z osobami, które doświadczają podobnych problemów w innych krajach.

Tematem przewodnim tegorocznych spotkań było wykorzystanie funduszy unijnych w walce z ubóstwem. Dodatkowo, polska delegacja uczestniczyła w warsztatach dotyczących partycypacji.

Podsumowanie przygotowań i przebiegu Europejskich Spotkań Osób Doświadczających Ubóstwa z perspektywy polskiej delegacji można znaleźć w przygotowanym przez naszą delegację RAPORCIE.

Koordynatorem polskich przygotowań i polskiej delegacji na ESODU w 2014 roku był Dariusz Suszwedyk, pracownik Pensjonatu Socjalnego Św. Łazarz Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej.