Pierwsza Pomoc

W dniu 30.09.2015r. 8 pracowników KMPS przeszło szkolenie z Podstaw Pierwszej Pomocy zorganizowane przez firmę EmerMed. Pracownicy zdobywali wiedzę potrzebną do udzielania pierwszej pomocy, zarówno teoretycznie jak i praktycznie. Ćwiczenia praktyczne oparte były na zdobytej wcześniej wiedzy oraz na doświadczeniu ratownika medycznego. Uczestnicy kursu uczyli się przeprowadzenia m.in. resuscytacji, zabezpieczenia ran oraz miejsca wypadku. Często w naszej pracy spotykamy się z sytuacjami zagrożenia zdrowia lub życia i musimy wiedzieć jak szybko i skutecznie pomóc osobie poszkodowanej. Szkolenie odbyło się dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewody Mazowieckiego.