Okrągły stół na temat bezdomności

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zorganizowała spotkanie okrągłego stołu na temat bezdomności, tzw. eksmisji na bruk oraz dostępności lokali socjalnych. Tłem rozmów był poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Zaproszenie na spotkanie przyjęli: Agata Nosal-Ikonowicz z Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej – autorka projektu oraz posłanka Anna Grodzka jako sprawozdawca sejmowy a także przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Najwyższej Izby Kontroli, Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, oraz organizacji pozarządowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Stowarzyszenia Monar i Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w tym prezes Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności. Projekt prezentowanego projektu ustawy w poniższym linku: http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/171CE4478D815A44C1257DA3003DDC04/%24File/2972.pdf W toku dyskusji zauważono iż krąg osób zasiadających przy stole jest zdecydowanie za mały szczególnie iż projekt ten i jego założenia powinny głównie interesować Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, jednostki samorządu terytorialnego oraz prywatnych właścicieli zasobów mieszkaniowych. Dyrektor KMPS zwróciła uwagę na brak strategii wobec problemu bezdomności, brak poparcia społecznego, a co za tym idzie brak woli politycznej. Zauważyła również iż w Polsce nie myśli się o bezdomności w kontekście mieszkaniowych i projekt ustawy z obszaru Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju po raz pierwszy mieści w sobie zapis świadczący o tym że osoba pozbawiona prawa do lokalu to osoba bezdomna, zauważono ludzi zagrożonych bezdomnością. Problemy mieszkaniowe Polaków wynikają z braku polityki w tym obszarze , a co za tym idzie niemożliwe są do wprowadzenia innowacyjne w naszym kraju projekty takie jak Najpierw Mieszkanie. Obecna polityka wobec bezdomności koncentruje się w obszarze interwencji. Uczestnicy spotkania zgodzili się iż spotkania powinny być kontynuowane za ich organizację jak również streszczanie odpowiedzialność przyjęła Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Po opublikowaniu, zapewne obszernego sprawozdania, bo zapisu kilku godzinnej dyskusji jego treść zamieścimy na stronie Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej.