Pierwsze Seminarium Mazowieckich Interesariuszy Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego

Pierwsze Seminarium Mazowieckich Interesariuszy Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego możemy uznać za udane.

Już sama lista gości świadczy o dużym zainteresowaniu współpracą i wymianą doświadczeń w województwie Mazowieckim. Poza organizatorami, czyli  Kamiliańską Misją Pomocy Społecznej i Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, w spotkaniu uczestniczyła liczna reprezentacja Urzędów Dzielnicowych m.st. Warszawy oraz Urzędów Gmin Mazowieckich. Naszymi gośćmi byli między innymi: z-ca Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki pan Jacek Gereluk, Naczelnik  Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych pani Agnieszka Sejda, Dyrektor  Biura i Projektów i Pomocy Społecznej m.st. Warszawa Tomasz Pactwe, Marcin Wodziński z Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Ursus Marzanna Szaniawska.

Licznie reprezentowani byli również pracownicy socjalni i kierownicy Ośrodków pomocy Społecznej z warszawskich dzielnic z Ursusa, Woli i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej gmin mazowieckich Płocka, Radomia, Mińska Mazowieckiego, Legionowa.

      Wideo z prezentacją dyrektora Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej - Adriany Porowskiej. Dyskusja na temat wyzwań polityki społecznej została uzupełniona o bogate doświadczenie wynikające z prowadzenia organizacji pozarządowych, tak licznie reprezentowanych na naszym Seminarium. Mieliśmy okazje spotkać się i wymienić poglądy ze Stowarzyszeniem Antidotum, Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch. Kofoeda z  Siedlec, Armią Zbawienia, Fundacją D.O.M, Dom „Nazaret” dla Samotnych Kobiet i Matek z Dziećmi, Dom dla bezdomnych kobiet i Noclegownia dla kobiet i mężczyzn- Caritas Diecezji Radomskiej oraz PKPS z Płocka. Spotkanie to doskonale uzupełniał głos pracowników Biura Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy. Uczestnicy spotkania wyrazili chęć dalszej współpracy a pomysł na stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń na Mazowszu zyskał aprobatę zarówno uczestniczących w seminarium pracowników samorządowych jak i organizacji mazowieckich. Jesteśmy przekonani że razem możemy zmienić obraz województwa mazowieckiego widziany z kosmosu. Dzięki wspólnej pracy na rzecz osób w sytuacji bezdomności zapobiegniemy nie tylko śmierci zimą ale i wesprzemy samorządy lokalne w tworzeniu przyjaznej polityki społecznej. W najbliższym czasie postaramy się zamieścić krótką notatkę ze spotkanie podsumowującą wypowiedzi uczestników. Zapraszam do kontaktu z nami i jeszcze raz dziękuje za poświęcenie czasu i przejechanie często wielu kilometrów. Żywię nadzieję, że skromny poczęstunek i miła atmosfera wynagrodziły Państwu trud dotarcia na Pierwsze Seminarium Mazowieckich Interesariuszy Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego.   [gallery link="file" columns="9" ids="597,598,596,595,594,593,592,591,590,589,587,588,586,585,584,581,582,580,579,578,577,576,575,574,573,572,571,570,569,568,567"]