Nowe prezydium Warszawskiej Rady Opiekuńczej.

Komisja Dialogu Społecznego ds. Bezdomności – Rada Opiekuńcza na pierwszym posiedzeniu w 2015 roku wybrała nowe prezydium. Przewodniczącą komisji została Adriana Porowska z Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, zastępcy Przewodniczącej Komisji to Andrzej Czarnocki z Caritas Archidiecezji Warszawskiej oraz Robert Starzyński ze Stowarzyszenia MONAR . Sekretarzem Komisji zgodziła się zostać Iwona Warzyńska z Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej. Dziękujemy dotychczasowemu prezydium za poświęcony czas dla dobra członków KDS, a co za tym idzie osób w kryzysie bezdomności. Nowemu prezydium życzymy powodzenia i dużo sił do wytężonej pracy dla dobra wspólnego.