Konferencja "Praca socjalna i pomoc społeczna - różne oblicza i zadania"

26 marca w Akademii Pedagogiki Specjalnej odbyła się konferencja "Praca socjalna i pomoc społeczna - różne oblicza i zadania" zorganizowana przez Zakład Badań Problemów Społecznych z Instytutu Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej oraz Koło Naukowe Pracy Socjalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej. Program konferencji obejmował zagadnienia ukazujące pracę socjalną ze strony teoretycznej, jak i praktycznej. Celem było przedstawienie innego oblicza pomocy społecznej, przede wszystkim zwrócenie uwagi, że nie ogranicza się ona tylko do wypłacania świadczeń pieniężnych.

Prelegentkami były min. pracowniczki socjalne Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej Anna Suska i Agnieszka Cieplak, które opowiadały o: - Mieszkaniach treningowych jako innowacyjnej metodzie pomocy osobom znajdującym sie w kryzysie bezdomności - Streetworkingu jako formie pomocy osobom w kryzysie bezdomności na przykładzie programu streetworkingu Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej