Konferencja „Podwójna diagnoza. I co dalej? Specyfika procesu diagnostyczno- terapeutycznego osób uzależnionych.

 

W dniu 14.11.2019 pracownik socjalny i psycholog Misji uczestniczyli w konferencji naukowej pt. „Podwójna diagnoza. I co dalej? Specyfika procesu diagnostyczno – terapeutycznego osób uzależnionych” organizowanej przez Mazowieckie Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza oraz Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia o Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego przy udziale Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej. Dzięki wystąpieniom prelegentów dowiedzieliśmy się m.in. o nowych substancjach psychoaktywnych oraz sposobach ich pozyskiwania z rynku i używania. Przypomnieliśmy sobie zasady związane z przechowywaniem i udostępnianiem danych medycznych – upewniliśmy się w jakich przypadkach Misja może uzyskiwać informacje o leczeniu i jego efektach od lekarzy prowadzących naszych podopiecznych. Ponadto wysłuchaliśmy wystąpienia mgr Doroty Krzesłowskiej – koordynatora merytorycznego zespołu terapeutycznego w oddziale dla osób uzależnionych ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi Szpitala im. Babińskiego w Łodzi. To dla nas bardzo przydatna informacja, ponieważ część naszych mieszkańców i podopiecznych potrzebuje terapii mając jednocześnie zdiagnozowane inne zaburzenie psychiczne.

Bardzo dziękujemy Mazowieckiemu Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza oraz Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnienia o Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie za zaproszenie nas do uczestnictwa oraz za bardzo przydatne materiały do wykorzystania!