Kolejny etap współpracy z Tzu Chi Foundation!

Po raz kolejny udało nam się wraz z Fundacją Tzu Chi z Tajwanu rozpocząć realizację projektu na rzecz wsparcia rodzin z Ukrainy. Jednym z celów zadania jest umożliwienie zapewnienia kobietą i dzieciom bezpiecznych warunków w mieszkaniach. Nasza pomoc przechodzi na kolejny etap. Z pomocy interwencyjnej zmieniamy kierunek na wsparcie integracyjne. Zapewnimy wsparcie w znalezieniu mieszkań na wolnym rynku, pomożemy w znalezieniu pracy i nauce języka, zapiszemy dzieci do szkoły, regularnie odwiedzać będziemy naszych podopiecznych w mieszkaniach z paczkami żywnościowymi. Dodatkowo osoby objęte projektem będą mogły liczyć na wsparcie pracownika socjalnego i psychologa.

Projekt już ruszył! Mamy 6 mieszkań w których zakwaterowaliśmy 8 osób dorosłych i 11 dzieci. Mamy nadzieję, że program będzie się rozwijał, rodziny z czasem staną się w pełni samodzielne a my będziemy mogli wynajmować kolejne lokale!