"Doświadczenia w zakresie prowadzenia Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego ze szczególnym zwróceniem uwagi na syndrom presuicydalny.

Pracownicy KMPS mieli okazje wziąć udział w konferencji organizowanej w ramach realizowanego przez Fundację ITAKA projektu Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego.
 
Konferencja pt."Doświadczenia w zakresie prowadzenia Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego ze szczególnym zwróceniem uwagi na syndrom presuicydalny." odbędzie się 5 grudnia 2019 r. w godzinach 10.00-15.00 w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie.
 

W ramach spotkania omówiono działania Centrum Wsparcia a w dalszej części konferencji skupiono się na różnych aspektach problemu samobójstw. Dr Halszka  Witkowska przedstawiła bardzo interesującą prezentację zatytułowanę "Samobójstwo - czy łamiąc tabu można uratować życie? Psychgolog Izabela Solarska omówiła z kolei skalę zawisk suicydologicznych w policji. Biegły Instytutu Ekspertyz Sądowych dr Tomasz Rajtar przedstawił psaychologiczną analizę przyczyn samobójstw nastolatków. Kolejna prezentacja dr Andrzeja Gawlińskiego przybliżyłam nam temat Internetu jako narzędzia w rękach samobójcy. Na zakończenie dr. n.med. Andrzej Depko przedstawił problem zagrożenie zamachem samobójczym u osób z dysforią płciową.   

 

Była to niezwykle ważna konferencja zważając na fakt, że w Polsce rocznie  w Polsce w wyniku samobójstwa umiera ponad 5 tys. osób. Również wiele osób bezdomnych zmaga się z depresją i myślami samobójczymi z powodu swojej szczególnie trudnej sytuacji. 

Wszystkie osoby zainteresowane szczegółami dotyczącymi działań Centrum Wsparcia zachęcamy do odwiedzania strony internetrowej: https://liniawsparcia.pl/