Doroczna Konferencja EAPN 2013

Na przełomie września i października w Brukseli odbyła się doroczna konferencja Europejskiej Sieci Przeciw Ubóstwu EAPN. W składzie polskiej delegacji znalazł się przedstawiciel osób doświadczających wykluczenia mieszkaniowego będący mieszkańcem Pensjonatu „Św. Łazarz”. Misja jest członkiem Polskiego Komitetu Przeciwdziałania Ubóstwu. Tegoroczna konferencja dotyczyła przyszłorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego i ich znaczenia dla osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz oceny aktualnego stanu realizacji założeń Strategii Europa 2020. Ponadto, podczas konferencji wręczono nagrody przyznane przez Fundusz EAPN wybranym organizacjom członkowskim za międzynarodową wymianę wiedzy i inspiracji na rzecz walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w roku 2012. Uczestnicy konferencji zgodzili się, że zbliżająca się kampania przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w maju 2014 roku jest ważną okazją do zwrócenia uwagi na problem ubóstwa. Organizacje członkowskie EAPN powinny nawiązać w swoich krajach kontakt z kandydatami i wykorzystać wszelkie inne możliwości sprawdzenia i nagłośnienia ich stosunku do problemu ubóstwa i wykluczenia społecznego. Podczas konferencji przyjęto Manifest EAPN dotyczący przyszłorocznych wyborów (pobierz: Manifest EAPN-PE2014). EAPN bardzo krytycznie ocenia realizację Strategii Europa 2020, która przewidywała zmniejszenie do 2020 roku liczbę osób doświadczających ubóstwa w Europie o 20 milionów. Zwiększenie liczby osób zagrożonych ubóstwem, zmniejszenie celów zaplanowanych do realizacji przez poszczególne kraje oraz pojawianie się nowych grup ryzyka (dzieci, seniorzy, długotrwale bezrobotni, rodzice samotnie wychowujący dzieci itd.) wskazuje na brak praktycznej realizacji strategii. Podsumowanie debaty na temat strategii Europa 2020 (w języku angielskim) można znaleźć TUTAJ. Sytuację w Polsce z perspektywy realizacji Strategii Europa 2020 przygotował i przedstawił profesor Ryszard Szarfenberg a z jego prezentacją (w języku angielskim) można zapoznać się TUTAJ. Manifest EAPN "Wybieramy obrońców Europy Socjalnej" Manifest EAPN-PE2014