Debata ekspertów o propozycji badaczy dla Warszawy

W KMPS 2 kwietnia 2014 odbyła się Debata Ekspertów inspirowana opracowaniem pt. „System profilaktyki i pomocy osobom bezdomnym w Warszawie”. Opracowanie przygotował Zespół Badawczy w składzie: Prof. dr hab. Krzysztof Opolski, dr Piotr Modzelewski, dr Agata Kocia, dr hab. Piotr Zapadka, dr Katarzyna Roszewska, mgr Marcin Jacek Sochocki; na zlecenie Biura Polityki i Projektów Społecznych m.st. Warszawa (BPiPS). Propozycja Zespołu Badawczego odpowiada na założenia sformułowane przez zleceniodawcę, wśród których znalazło się min. ograniczenie pomocy stołecznych schronisk do ludzi posiadających aktualne lub ostatnie zameldowanie na pobyt stały na terenie miasta oraz wprowadzenie zasady kierowania do schronisk poprzez decyzję administracyjną wydawaną przez ośrodki pomocy społecznej. Zarówno założenia jak i propozycja ich realizacji opracowana przez Zespół Badawczy wzbudziły duże kontrowersje wśród interesariuszy, w szczególności organizacji pozarządowych prowadzących noclegownie, schroniska i inne usługi z tytułu bezdomności. Wysłuchaliśmy ekspertów, którzy na prośbę KMPS zgodzili się przeczytać opracowanie badaczy i przedstawić swoje opinie. Wśród ekspertów znaleźli się Profesor Ryszard Szarfenberg (Instytut Polityki Społecznej UW, Przewodniczący Rady Wykonawczej Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu), Wojciech Marchlewski (niezależny konsultant) oraz Julia Wygnańska (wieloletnia współpracowniczka Europejskiego Obserwatorium Bezdomności FEANTSA, od 2012 roku Koordynatorka Programu Rzecznictwa KMPS: wiedza, współpraca, przejrzystość). Do debaty wprowadziła prezentacja dr Piotra Modzelewskiego, członka Zespołu Badawczego. PROGRAM DEBATY
wokół opracowania pt. „System profilaktyki i pomocy osobom bezdomnym w Warszawie” 2013 autorstwa Zespołu Badawczego w składzie: Prof. dr hab. Krzysztof Opolski, dr Piotr Modzelewski, dr Agata Kocia, dr hab. Piotr Zapadka, dr Katarzyna Roszewska, mgr Marcin Jacek Sochocki
2 kwietnia 2014 Pensjonat Socjalny „Św. Łazarz”, ul. Traktorzystów 26, Warszawa, vis a vis stacji PKP Ursus (SKM, 129, 187, 194, 197, 207, 401, 717) Prosimy o potwierdzenie obecności do 31 marca 2014: 22 478 30 22, biuro@misja.com.pl PROGRAM: 12.30 – 12.35      Powitanie, Adriana Porowska KMPS 12.35 – 13.00      dr Piotr Modzelewski, Zespół Badawczy, „System profilaktyki i pomocy ludziom bezdomnym w Warszawie” 13.00 – 13.25      Prof. Ryszard Szarfenberg, "Warszawa pomaga bezdomnym z Warszawy – refleksja o problemach miast średniowiecznych". 13.25 -  13.50      Wojciech Marchlewski, „Szacowanie kosztów pomocy bezdomnym, efektywność ich wykorzystania a propozycje zmian zaprezentowane przez Zespół Badawczy”. 13.50 – 14.15      Julia Wygnańska KMPS, „Twierdzenia o ludziach bezdomnych w Warszawie”. 14.15 – 15.00      DYSKUSJA z udziałem osób doświadczających bezdomności oraz publiczności 15.00 – 15.30      Podsumowanie ekspertów oraz Zespołu Badawczego 16.00                     Planowane zakończenie (podczas debaty planujemy 15 minutową przerwę) Dokumenty:
„System profilaktyki i pomocy osobom bezdomnym w Warszawie” znajduje się tutaj
Założenia, na które odpowiada tutaj