Konferencja Europejskiego Obserwatorium Bezdomności w Warszawie - 19 września

W tym roku po raz pierwszy w Warszawie odbędzie się Dziewiąta Międzynarodowa Konferencja Badawcza Europejskiego Obserwatorium Bezdomności pt. "Homelessness in Times of Crisis". Konferencje EOB mają wyrobioną markę i cieszą się uznaniem ekspertów specjalizujących się w badaniach bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego, którzy uczestniczą w nich zarówno jako prezentujący jak i słuchacze. Wyniki badań ilościowych i jakościowych, ewaluacje oryginalnych programów wsparcia jak i krajowych strategii i polityk, analizy ekspertów to źródła wiedzy, z których można czerpać w codziennej pracy zarówno na stanowiskach badawczych jak i administracyjnych a także pracując w organizacjach pozarządowych.
Między innymi dzięki takim konferencjom możliwe jest budowanie polityki społecznej opartej o wiedzę, przygotowywanie mądrych i nowoczesnych strategii rozwiązywania problemów społecznych, planowanie rozsądnych zmian systemowych i adaptowanie do polskich warunków nowych programów pomocowych według wskazówek z pierwszej ręki. Konferencja jest unikalną okazją do zdobycia międzynarodowych kontaktów i nawiązania współpracy.
Konferencja odbędzie się 19 września 2014 na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Miecznikowej. termin rejestracji uczestników już minął, spóźnionych chętnych prosimy o kontakt z biurem KMPS. Informacje o konferencji obejmujące program, notki biograficzne ekspertów oraz abstrakty wystąpień:
W przeddzień konferencji KMPS organizuje wizyty studyjne w trzech stołecznych ośrodkach prowadzonych przez Wspólnotę "Chleb Życia", Caritas AW oraz KMPS, w których będą uczestniczyć goście konferencji (w sumie ok. 60 0sób). Spotykamy się w lobby Hotelu Sobieski przy pl. Zawiszy o godzinie 16.30 18 września. Serdecznie zapraszamy.
Językiem konferencyjnym jest angielski.
Współorganizatorem konferencji jest Uniwersytet Warszawski, Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej jest partnerem.