Szkolenia z zakresu prowadzenia działań opiekuńczo-readaptacyjnych

Dziś w Misji odbyło się szkolenia z zakresu prowadzenia działań opiekuńczo-readaptacyjnych dedykowanych osobom uzależnionym od narkotyków, skierowane do pracowników instytucji przeciwdziałania bezdomności z terenu Warszawy i woj. mazowieckiego. Prowadzone przez specjalistów Stowarzyszenia Jump 93 i Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej. Naszym celem jest podniesienie poziomu wiedzy pracowników i urzędników instytucji przeciwdziałania bezdomności z zakresu uzależnień od substancji psychoaktywnych. Po za pracownikami Misji w szkoleniu uczestniczą funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej, Ośrodka Pomocy Społecznej, Biura Zarządzania Kryzysowego oraz organizacji działających na rzecz osób w kryzysie bezdomności. Na co dzień współpracujemy działając nierzadko na rzecz tej samej osoby.