Doroczna konferencja FEANTSA "Inwestujmy w młodych" - zapis w języku polskim

Doroczna konferencja FEANTSA organizacji pozrządowych pracujących z ludźmi dotkniętymi bezdomnością i wykluczeniem mieszkaniowym w 2013 roku poświęcona była bezdomności młodzieży. Statystyki wskazują na gwałtowny wzrost bezdomności w tej grupie wiekowej. Zaniedbania dopuszczone obecnie przełożą się na przyszłość - wychowamy kolejną kohortę ludzi bez dachu nad głową, stałych użytkowników placówek "dla bezdomnych", którym bardzo trudno będzie pomóc. Można to zrobić teraz i trzeba to traktować jako inwestycję a nie społeczny koszt - takie wnioski płyną z konferencji.

Niestety jak zwykle brało w niej udział tylko kilkoro interesariuszy z Polski. Szkoda, ponieważ jest to unikalna okazja do wzbogacenia wiedzy ale przede wszystkim nawiązania ciekawych kontkatów międzynarodowych. Tej ostatniej straty nie da się nadrobić, ale zapraszamy do zapoznania się z zapisem prezentacji wygłaszanych podczas konferencji. Staraliśmy się zanotować jaknajwięcej aby zainteresowani nieobecni też mogli skorzystać. Warto czytając zapis korzystać ze slajdów do prezentacji, które wkrótce znajdą się na stronie FEANTSA poświęconej temu wydarzeniu.

Zapis konferencji w języku polskim przygotowany przez KMPS: Praga konferencja zapis

Konferencyjne prezentacje w oryginale