Zaproś eksperta - dowiedz się więcej!

Misja w ramach Programu Rzecznictwa opartego o filary wiedzy, współpracy i przejrzystości, współpracuje z ekspertami z kraju i zagranicy. Mieliśmy okazję poznać ich pomysły i programy wdrażane w różnych miejscach na świecie. Co roku uczestniczymy w konferencjach skupiających najwięcej specjalistów, praktyków i teoretyków tej dziedziny w Europie, jeździmy na wizyty studyjne. Dzięki współpracy udało nam się zgromadzić trochę wiedzy i doświadczenia, którym chętnie się podzielimy. Przygotowaliśmy prezentacje o wybranych programach, trendach i strategiach kierowanych do ludzi w sytuacji bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego w Europie i USA. Wygłaszamy je na zaproszenie lokalnych interesariuszy bezdomności z Mazowsza i jego okolic. Obecnie proponujemy następujące tematy (ok. 2h prezentacja i dyskusja):
1. Idea i programy "Najpierw mieszkanie".
2. Agencje najmu społecznego, program mieszkań treningowych KMPS
3. Główne tezy ekspertyzy zewnętrznej "Modelu GSWB 2012": opis rzeczywistości zastanej vs projekt przyszłej polityki społecznej.
4. Metodologia badań i miary bezdomności (stan, przepływ, występowanie).
5. Koncepcyjne i operacyjne definiowanie bezdomności FEANTSA: Typologia ETHOS - sytuacje mieszkaniowe oznaczające bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe
6. Rzecznictwo i wpływanie na politykę społeczną w oparciu o wiedzę, współpracę i przejrzystość
Poza zorganizowaniem spotkania (zaproszenie gości, sala, rzutnik i ekran) jedyną formą zapłaty za wizytę eksperta jest zaproszenie go do lokalnych placówek/instytucji i zorganizowanie wizyt, przedstawienie interesariuszy, rozmowa. Zapytania można kierować mailem na adres ursus@misja.com.pl z dopiskiem w temacie: "Zaproszenie dla eksperta".