Zapraszamy na VI Seminarium Mazowieckich Interesariuszy Bezdomności

"Zagrożenie bezdomnością, wykluczenie mieszkaniowe, bezdomność chroniczna- szukamy mianowników wspólnych, czy różnych rozwiązań?"   Spotykamy się 21 kwietnia o godzinie 11.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Helenowska 3A Pruszków. Będzie to już szóste spotkanie mazowieckich interesariuszy. Ideą seminariów zainicjowanych przez KMPS w grudniu 2012 roku jest dzielenie się wiedzą na temat wspierania ludzi doświadczających bezdomności. Spotykamy się  w grupie osób, które w swoich rękach posiadają część klucza do rozwiązania problemu - interesariuszy. Są nimi mieszkańcy, ludzie w kryzysie bezdomności, pracownicy samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych, pracownicy socjalni, pracownicy służby zdrowia, administratorzy i zarządcy lokali, strażnicy miejscy, policja, komornicy i inni. Prelegenci to doświadczeni praktycy i teoretycy. Postarają się opowiedzieć Państwu o swojej codziennej pracy, osiągnięciach oraz wyzwaniach. Wiedza będzie punktem wyjścia do dyskusji nad nowymi rozwiązaniami skrojonymi na miarę naszych lokalnych społeczności.   SMIB Pruszków - zaproszenie SMIB Pruszków - program