Zapis konferencji FEANTSA w Bergamo w języku polskim

23-25 października 2014 r. odbyła się FEANTSA Annual Policy Conference w Bergamo. Uczestniczyła w niej rekordowa liczba interesariuszy z całego świata – ponad 450 osób. Uczestnicy zgodzili się, że bezdomność to problem, który można rozwiązać, znane są dobre praktyki o skuteczności potwierdzonej doświadczeniem i badaniami. Wśród nich znajduje się podejście „Najpierw mieszkanie”. Potrzebne jest partnerstwo i sieci współpracy, które będą odważnie niosły tę wiadomość w swoich środowiskach na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim. W konferencji uczestniczyli pracownicy Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, którzy pracowicie sporządzali notatki z sesji. Misja w swojej strategii rzecznictwa opartej o filary wiedzy, współpracy i przejrzystości zakłada, iż upowszechnianie wiedzy to jeden z lepszych sposobów wpływania na zmianę społeczną. Notatki zostały przygotowane z myślą o osobach czytających w języku polskim (języki konferencyjne to angielski, francuski oraz włoski), które nie mogły uczestniczyć w spotkaniu. Zapraszamy do lektury!
Doroczna konferencja FEANTSA o polityce społecznej 2014 pt. „Stawianie czoła bezdomności w UE: poszukiwanie następnej generacji najlepszych praktyk”. Zapis konferencji w języku polskim.

„FEANTSA to sieć organizacji pracujących z ludźmi w sytuacji bezdomności w każdym kraju UE. Zrzesza ludzi doświadczających bezdomności, pracujących na ulicy, w placówkach oraz ekspertów i badaczy. Nasz główny komunikat brzmi: problem bezdomności może być rozwiązany, zarówno jako problem indywidualny jak i społeczny. Aby to zrobić trzeba stworzyć sieć, połączyć siły i to zaproponować. Musimy pracować na poziomie lokalnym jak Stefano Galliani z FioPSD, na poziomie pojedynczych organizacji, narodowych platform i na poziomie europejskim. Zdrowie i bezdomność to kwestie nierozerwalnie związane, wiele ludzi z problemami zdrowotnymi staje się bezdomnymi, a także wiele osób bezdomnych doświadcza w wyniku bezdomności problemów zdrowotnych. Ponad czterysta osób przyjeżdża do Bergamo z całego świata, aby o tym dyskutować i koncentrować swoją energię na poszukiwaniu rozwiązania i budowaniu współpracy na jego rzecz. Dziękuję organizatorom konferencji, oczekujemy bardzo produktywnej konferencji oraz możliwości poznania tego pięknego miasta.”

Mike Allen, Prezydent FEANTSA