WZW C Wczesne wykrycie — krok do zdrowej przyszłości! Гепатит C: Раннє виявлення — крок до здорового майбутнього!

Szacuje się, że na świecie jest około 58 milionów ludzi zakażonych wirusem HCV, a każdego roku dochodzi do około 1,5 miliona nowych zakażeń. HCV powoduje około 290 000 zgonów rocznie, głównie z powodu powikłań takich jak marskość wątroby i rak wątrobowokomórkowy. Obecnie dostępne są bardzo skuteczne leki przeciwwirusowe (DAA – direct-acting antivirals), które mogą wyleczyć większość przypadków HCV w ciągu 8-12 tygodni.
Wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C, HCV) przenoszone jest głównie przez kontakt z zakażoną krwią. Można się nim zarazić w następujący sposób:
1. Transfuzje krwi i produkty krwiopochodne: Choć w wielu krajach testy przesiewowe zmniejszyły to ryzyko, w miejscach, gdzie takie testy nie są standardem, istnieje ryzyko zakażenia.
2. Zabiegi medyczne: Niewłaściwie sterylizowane narzędzia medyczne mogą być źródłem zakażenia, zwłaszcza w miejscach o niskich standardach sanitarnych.
3. Dożylne używanie narkotyków: Dzielone igły i strzykawki są jednym z głównych źródeł zakażenia HCV.
4. Tatuaże i piercing: Wykonywanie tatuaży i piercingu w miejscach, gdzie nie przestrzega się odpowiednich standardów higieny, niesie ryzyko zakażenia.
5. Zakażenia wertykalne: Matka może przekazać wirusa dziecku podczas porodu, choć ryzyko to jest stosunkowo niskie.
6. Zabiegi kosmetyczne: Narzędzia używane do manicure, pedicure czy golenia mogą być źródłem zakażenia, jeśli nie są odpowiednio sterylizowane.
7. Kontakty seksualne: Ryzyko przeniesienia wirusa drogą płciową jest niskie, ale istnieje, zwłaszcza przy kontaktach, które mogą prowadzić do krwawienia.
8. Domowe kontakty: Rzadko, ale możliwe jest zakażenie przez dzielenie przedmiotów takich jak szczoteczki do zębów, maszynki do golenia czy inne przedmioty, które mogą mieć kontakt z krwią.
Aby zminimalizować ryzyko zakażenia HCV, ważne jest przestrzeganie zasad higieny, unikanie dzielenia się przedmiotami osobistymi oraz korzystanie z usług medycznych i kosmetycznych w miejscach o wysokim standardzie sanitarnym.
Refundacja: Leki DAAs są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), co czyni je bardziej dostępnymi dla pacjentów.
Ośrodki specjalistyczne: Leczenie HCV prowadzą wyspecjalizowane ośrodki hepatologiczne i gastroenterologiczne w całym kraju.

За оцінками, у світі налічується близько 58 мільйонів людей, інфікованих вірусом HCV, і щороку відбувається близько 1,5 мільйона нових інфекцій. HCV спричиняє близько 290 000 смертей на рік, головним чином через ускладнення, такі як цироз печінки та гепатоцелюлярна карцинома. Наразі доступні дуже ефективні противірусні препарати прямої дії (DAA – direct-acting antivirals), які можуть вилікувати більшість випадків HCV протягом 8-12 тижнів.
Вірусний гепатит С (ВГС, HCV) передається головним чином через контакт із зараженою кров'ю. Можна заразитися наступним чином:
1. Переливання крові та кров'яні продукти: Хоча в багатьох країнах скринінгові тести зменшили цей ризик, у місцях, де такі тести не є стандартом, існує ризик зараження.
2. Медичні процедури: Неправильно стерилізовані медичні інструменти можуть бути джерелом зараження, особливо в місцях з низькими санітарними стандартами.
3. Внутрішньовенне вживання наркотиків: Спільне використання голок та шприців є одним із головних джерел зараження HCV.
4. Татуювання та пірсинг: Виконання татуювань та пірсингу в місцях, де не дотримуються відповідних стандартів гігієни, несе ризик зараження.
5. Вертикальні інфекції: Мати може передати вірус дитині під час пологів, хоча ризик цього відносно низький.
6. Косметичні процедури: Інструменти, які використовуються для манікюру, педикюру або гоління, можуть бути джерелом зараження, якщо їх не стерилізують належним чином.
7. Сексуальні контакти: Ризик передачі вірусу статевим шляхом низький, але існує, особливо при контактах, які можуть призвести до кровотечі.
8. Домашні контакти: Рідко, але можливо зараження через спільне використання предметів, таких як зубні щітки, бритви чи інші предмети, які можуть мати контакт із кров'ю.
Щоб мінімізувати ризик зараження HCV, важливо дотримуватись правил гігієни, уникати спільного використання особистих речей та користуватися медичними та косметичними послугами в місцях з високим санітарним стандартом.
Відшкодування: Ліки DAAs відшкодовуються Національним фондом здоров’я (NFZ), що робить їх більш доступними для пацієнтів.
Спеціалізовані центри: Лікування HCV проводять спеціалізовані гепатологічні та гастроентерологічні центри по всій країні.