WRO wystąpiła do MPiPS z prośbą o wyjaśnienie dlaczego organizacje pozarządowe wydające posiłki osobom bezdomnym zostały pozbawione możliwości korzystania z żywności rozdzielanej w ramach programu FEAD przez banki Żywności.

Warszawa, 01.12.2014   Sz.Pan Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej   Rada Opiekuńcza dla Osób Bezdomnych zrzesza warszawskie organizacje pozarządowe zajmujące się problemem bezdomności. Zwracamy się do Pana, Panie Ministrze o pilne wyjaśnienie, dlaczego organizacje pozarządowe prowadzące kuchnie dla bezdomnych i ubogich oraz schroniska i noclegownie wydające posiłki bezdomnym zostały faktycznie pozbawione możliwości korzystania z żywności rozdzielanej w ramach programu FEAD przez banki Żywności. Stanowiła ona nie jedyną, ale znaczącą zawartość tych posiłków. Dotychczasowy system dystrybucji żywności dla organizacji polegający na tym, że nasze placówki otrzymywały przydział wg. liczby podopiecznych korzystających z kuchni, został zastąpiony przez następujący: 1/organizacja wypełnia dwustronicowy kwestionariusz dla każdego beneficjenta 2/organizacja odbiera żywność 3/organizacja przygotowuje paczki żywnościowe i rozdaje podopiecznym za pokwitowaniem 4/od tej chwili żywność jest własnością beneficjenta-osoby bezdomnej. Panie Ministrze! Ludzie bezdomni, zarówno ci, mieszkający w schroniskach i noclegowniach, jak korzystający z jadłodajni nie mają możliwości wykorzystania oleju, cukru, makaronu czy innych tego typu produktów indywidualnie, ponieważ wymaga to dostępu do kuchni oraz posiadania produktów dodatkowych do ugotowania posiłku. Natomiast organizacje nie mogą obligować swoich podopiecznych do oddania paczek do wspólnego garnka, a posiłki i tak muszą wydawać. Co stanie się z tak rozdawaną żywnością? Ile czasu musielibyśmy poświęcić na wypełnianie dla każdej osoby formularza, przygotowanie paczek, tylko po to, żeby żywność została wyrzucona, sprzedana albo trzymana pod łóżkiem. Czemu to ma służyć? Jak przeprowadzić wywiady z ludźmi korzystającymi z jadłodajni, niskoprogowych noclegowni czy nawet schronisk, gdzie rotacja jest bardzo duża. Człowiek dostanie paczkę, zniknie na kilka dni, a następnie znów stanie u naszych drzwi i zasiądzie przy stole.  Na tym polega zjawisko bezdomności. Ogromnego wysiłku, czasu i zaangażowania wymaga wyciągnięcie człowieka z sytuacji wykluczenia. W tym czasie człowiek ten musi jeść. Warszawa posiada ok.1600 miejsc w schroniskach i noclegowniach. Jadłodajnie prowadzone przez organizacje przy współpracy z Urzędem Miasta wydają kilka tysięcy posiłków dziennie najuboższym i bezdomnym. Wyprodukujemy, zatem kilkanaście tysięcy stron papieru, stracimy setki godzin, a o żywność i tak sami będziemy musieli się zatroszczyć. Niemożliwe jest i bezzasadne wchodzenie w ten system, który nie tylko nie pomoże, ale wręcz zaszkodzi dobrze funkcjonującym regulacjom wspierania osób wykluczonych w naszym mieście i doprowadzi do marnowania żywności. Mamy wrażenie, że narzucony Bankom Żywności sposób dystrybucji nie został do końca przemyślany pod kątem setek organizacji dożywiających lub wręcz żywiących tysiące ludzi w Polsce. Odcina nas od dostępu do artykułów przeznaczonych z zasady dla „najuboższej ludności UE”. Takim osobom właśnie służymy. Chyba, że taki był cel wprowadzonych zmian. Prosimy, zatem o szybkie wyjaśnienie polityki Ministerstwa w tej sprawie. Nie chcemy wchodzić w kolejne fikcyjne regulacje tworzone przez decydentów. Chcemy spokojnie pracować dla społeczeństwa. Cena zaczyna być zbyt wysoka. To od ludzi Ministerstwa powinniśmy uzyskiwać wsparcie i troskę o ułatwienie nam życia, a nie ciągłą konieczność walki o rzeczy oczywiste.   Z poważaniem  
  1. Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej - Adriana Porowska Dyrektor
  2. Towarzystwo Charytatywne im. O. PIO Koło Warszawskie nr 5 ul. Kapucyńska Warszawa - Elżbieta Milewska – Gruhn
  3. Wspólnota Sant'Egidio w Warszawie - Magdalena Wolnik
  4. Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. H. Ch. Kofoeda w Warszawie Elżbieta Taras – Zwierz Dyrektor Stowarzyszenia
  5. Caritas Archidiecezji Warszawskiej - Andrzej Czarnocki Koordynator pomocy dla osób bezdomnych
  6. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi - Aleksandra Kupczyk
  7. Dzieło Odbudowy Miłości, Fundacja D.O.M. Zdzisław Bielecki Prezes Zarządu.
  8. Lekarze Nadzie - Agnieszka Fill.
  9. Małgorzata Chmielewska siostra zakonna, przełożona Wspólnoty "Chleb Życia".
  10. Stowarzyszenie MONAR – Robert Starzyński sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR