Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej odznaczona

Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej podczas X Konwencji Ruchu Przeciw Bezradności Społecznej 17.10.2010 została odznaczona honorową odznaką "Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka" – jest to polskie odznaczenie cywilne, nadawane przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Odznaka ta została ustanowiona Rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 2 listopada 2009 r. jest to zaszczytne honorowe wyróżnienie nadawane obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych, organizacjom lub instytucjom mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw człowieka. Z rąk Pani Rzecznik Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz odznakę odebrała Pełnomocnik KMPS Adriana Porowska. Podczas uroczystości wspomniano założyciela misji o. Bogusława Palecznego. Razem z Kamiliańską Misją Pomocy Społecznej odznaki odebrała siostra Małgorzata Chmielewska, Polska Akcja Humanitarna i Caritas Polska. Jesteśmy dumni z odznaczenia, gratulujemy wszystkim odznaczonym.