Wielkanocne życzenia

Tegoroczny Wielki Post przeżywany w klimacie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia! Jest to szczególny czas w którym miłosierdzie Boga objawia się najpełniej w osobie Jezusa Chrystusa, w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu.

Patrząc na Jezusa z perspektywy Jego całego życia, od narodzenia, aż do śmierci i zmartwychwstania możemy pełniej odkryć, że miłość Boga posunęła się do ostatecznych granic! Męka Jezusa Chrystusa podjęta z miłości do każdego z nas i Jego Zmartwychwstanie otwiera nam bramę do nieba gdzie, czeka na nas pełen miłosierdzia i miłości Zmartwychwstały Jezus Chrystus.

Drodzy Przyjaciele Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej! Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa pragniemy serdecznie podziękować Wam za Wasze dobre serca i życzliwość dla naszych działań. Niech Waszą dobroć wynagrodzi Jezus Zmartwychwstały, który jest Miłością i Miłosierdziem.

Najlepsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych składają Ojcowie Kamilianie, podopieczni, pracownicy, oraz dyrekcja Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej.