Warszawska Rada Opiekuńcza - nowe Prezydium

Zakończyła się kolejna kadencja Prezydium Warszawskiej Rady Opiekuńczej - Komisji Dialogu Społecznego ds. Bezdomności. Dyrektor KMPS Adriana Porowska pełniąca od  dwóch lat rolę Przewodniczącej Rady nie kandydowała tym razem na to stanowisko. Nowym przewodniczącym został Robert Starzyński reprezentujący Stowarzyszenie MONAR. Wice przewodniczącymi zostali wybrani Andrzej Czarnocki reprezentujący Caritas AW oraz Adriana Porowska. W dalszym ciągu pełnienia pracochłonnej i ważnej funkcji sekretarza podjęła się Olga Sztejter ze Stowarzyszenia Pomocy i Interwencji Społecznej. Rada wyraziła podziękowanie ustępującemu Prezydium. Ze swojej strony KMPS życzy nowemu Prezydium - czyli również sobie - owocnej pracy w nadchodzącym roku, który będzie obfitował w ważne wydarzenia związane min. z planami m.st. Warszawa dotyczącymi zmian w systemie organizowania usług dla ludzi bezdmnych w mieście. Pierwszym krokiem będzie zaopiniowanie propozycji badaczy powstającej na zamówienie warszawskiego samorządu. Więcej informacji o KDSB na stronach m.st. Warszawa