Drugie spotkanie przygotowujące do ESODU 2014 - 29 marca

Podobnie jak poprzednim razem w spotkaniu uczestniczyło ponad 20 osób, które tym razem przedstawiały swoje opinie na temat lepszego wykorzystania funduszy unijnych na rzecz walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Opinie dotyczyły głownie trzech zagadnień:

- Zatrudnienia

- Mieszkalnictwa

- Dostępności usług specjalistycznych, głownie zdrowotnych i prawnych.

W odniesieniu do zatrudnienia, uczestnicy spotkania stwierdzili, że bardzo popularna formą wykorzystywania funduszy unijnych są różnego rodzaju szkolenia, które mają umożliwić zdobycie nowych umiejętności i teoretycznie skutkować możliwością przekwalifikowania zawodowego i zatrudnienia. Problemem zdaniem uczestników spotkania jest to, że szkolenia takie nie są związane z realnym zapotrzebowaniem rynku pracy lecz z możliwościami szkoleniowymi organizacji lub instytucji, które takie szkolenia przeprowadzają. W wyniku tego organizowanych jest wiele, często podobnych tematycznie szkoleń, których ukończenie nie przekłada się jednak na możliwość zatrudnienia.

Według dyskutujących, organizowanie szkoleń współfinansowanych ze środków unijnych powinno być powiązane z badaniem realnych potrzeb lokalnego rynku pracy lub wręcz przygotowywane w porozumieniu z potencjalnymi pracodawcami. Rozwiązanie takie pozwoliłoby zwiększyć realną efektywność szkoleń i zwiększyć liczbę osób, które dzięki nim zdobędą zatrudnienie.

W zgodnej opinii wszystkich uczestników spotkania, dostępność tanich mieszkań jest jednym z najważniejszych elementów wychodzenia z bezdomności. Aktualnie w Polsce dostępność ta realizowana jest głównie przez mieszkania socjalne lub komunalne, których ilość jest jednak zdecydowanie zbyt mała. Zauważono, że powinna zostać stworzona możliwość aby fundusze europejskie były wykorzystywane przez gminy na potrzeby współfinansowania wykupu mieszkań od deweloperów na potrzeby mieszkalnictwa komunalnego i socjalnego.

Bardzo często ubóstwo powiązane jest z problemami natury zdrowotnej lub prawnej. Choroby, lub problemy prawne znacząco utrudniają szybkie wyjście z ubóstwa i pełny powrót do społeczeństwa a przedłużający się okres wykluczenia społecznego nie tylko utrudnia wyjście z takiej sytuacji ale jest również bardzo kosztowny. Zdaniem uczestników spotkania, dostęp do tych niezmiernie ważnych usług jest albo związany z długim czasem oczekiwania albo też zwyczajnie jest niedostępny finansowo. Dlatego też organizacje, które zajmują się pomocą dla osób w trudnej sytuacji życiowej powinny mieć możliwość korzystania ze środków unijnych na potrzeby finansowania dostępu do lekarzy specjalistów i specjalistycznych badań oraz na potrzeby finansowania profesjonalnej, pełnej opieki prawnej obejmującej nie tylko doradztwo czy przygotowywanie pism ale również formalne reprezentowanie danej osoby przed Sądem lub innymi organami aż do zakończenia sprawy.

Jak widać, tematyka spotkań przygotowujących do ESODU 2014 jest bardzo ściśle związana z zagadnieniami bezpośrednio dotyczącymi osób doświadczających ubóstwa. Dlatego też gorąco zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej i uczestnictwa w kolejnych spotkaniach o których będziemy tutaj informować.