VI Seminarium Mazowieckich Interesariuszy Bezdomności Pruszków 2015

Seminarium odbyło się  w ramach projektu Najpierw mieszkanie – rzecznictwo oparte o dowody” realizowanego przez Fundację Ius Medicinae w partnerstwie z Kamiliańską Misją Pomocy Społecznej oraz Armią Zbawienia z Islandii, dzięki dofinansowaniu z Programu Obywatele dla Demokracji ze środków EOG.

Przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej po raz kolejny zorganizowała spotkanie interesariuszy bezdomności. 21 kwietnia 2015 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszkowie spotkali się  przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie, Stowarzyszenia „Otwarta Dłoń”,  Mazowieckiej Rady Zdrowia Psychicznego, Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień,  Caritas Archidiecezji Warszawskiej, przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Rady Miasta Pruszków, Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska”, przedstawiciele Fundacji Ius Medicinae, przedstawiciele Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Michałowice,  Ośrodka Pomocy Społecznej Warszawa Ursus, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Nadarzyna, Raszyna, przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pruszków, przedstawiciele mediów, Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie, przedstawiciele Ośrodka Readaptacyjno- Rehabilitacyjnego w Karczewie, przedstawiciele Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, funkcjonariusze policji, straży miejskiej, pracownicy Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej Radom, przedstawiciel biura Pomocy i Projektów Społecznych Warszawa a także pracownicy szpitali znajdujących się na terenie miasta Pruszków. Dzięki patronatowi Prezydenta Pruszkowa Andrzeja Królikowskiego oraz zaangażowaniu Dyrektorki MOPS Teresy Kostrzewskiej możemy poszczycić się tak dużą frekwencją na spotkaniu. Z ogromną niecierpliwością czekamy na materiały do publikacji poseminaryjnej już wiemy iż znajdzie się tam wiele ciekawych informacji  dla osób interesujących się tematyką  zaburzeń psychicznych oraz uzależnieniem wśród osób w kryzysie bezdomności. Ogromne podziękowania składam zespołowi Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej w szczególności Ani Suskiej i Agnieszce Cieplak które po raz kolejny stanęły na wysokości zadania i zorganizowały owocne spotkanie. Dziewczyny dobra robota następne seminarium już jesienią w Warszawie ;) Zapraszamy na stronę  projektu „Najpierw mieszkanie – rzecznictwo oparte o dowody” www.czynajpierwmieszkanie.pl tam zamieścimy publikację poseminaryjną.